Børn- og unge­me­d­ar­bej­der søges til Elsted­høj

Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn søger børn- og unge­me­d­ar­bej­der til boligso­ci­al ind­sats i bolig­om­rå­det Elsted­høj: Har du blik for de skæ­ve løs­nin­ger og lyst til at arbej­de i et…
Børn- og unge­me­d­ar­bej­der søges til Elsted­høj

Børn- og unge­me­d­ar­bej­der søges til Elsted­høj

Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn søger børn- og unge­me­d­ar­bej­der til boligso­ci­al ind­sats i bolig­om­rå­det Elsted­høj: Har du blik for de skæ­ve løs­nin­ger og lyst til at arbej­de i et bolig­om­rå­de i tæt kon­takt med bebo­er­ne? Kan du bidra­ge med viden og erfa­ring ift. at under­støt­te…

læs mere
Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

læs mere
Invi­ta­tion til nytårs­kur

Invi­ta­tion til nytårs­kur

Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 10. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt til ganen og et glas…

læs mere