Det boligsociale Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat arbejder for at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder i Aarhus.

Læs mere

Vi sætter viden i spil

Det Boligsociale Fællessekretariat støtter og arbejder for at udvikle det boligsociale arbejde i Aarhus. Vi vil hæve de metoder og resultater, man opnår i det boligsociale arbejde, så vi kan bruge det som en løftestang overfor beslutningstagere. Det arbejde kvalificerer vi gennem analysearbejde, evalueringer, netværksarbejde og projektstøtte.

Læs mere

Projekter der skaber ny viden

Vi løfter større udviklingsprojekter, der går på tværs af boligområderne i Aarhus. Formålet med vores bydækkende udviklingsprojekter er at afprøve nye metoder, som efterfølgende kan implementeres i det boligsociale arbejde.

Læs mere
Familiemedarbejder til helhedsplanen i Viby Syd

Familiemedarbejder til helhedsplanen i Viby Syd

Kan du bidrage med viden og erfaring ift. socialt udsatte familier, bliver du begejstret når du gør en forskel, og har du lyst til at være en central person i aktiviteter rettet mod at styrke børnefamilier og deres sociale netværk i Viby Syd? Vores dygtige...

læs mere
Julearrangement for boligsociale medarbejdere i Aarhus

Julearrangement for boligsociale medarbejdere i Aarhus

Oplæg med Paul Natorp fra Sager der samler Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. De er en organisation med stærke rødder i civilsamfundet, og bakker op om mennesker, der tager sagen i egen hånd, når skoen trykker. Deres tanke er, at når man tager fat på...

læs mere