Sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­der søges til Fry­­den­lund-Vandtårns­om­rå­­det

Da vores nuvæ­ren­de sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­der har søgt nye udfor­drin­ger, har vi brug for en ny med­ar­bej­der, der kan være med til at videre­fø­re de man­ge igang­s­at­te…
Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

læs mere