Frivillige i VIADEM har netop afholdt informationsmøder i samarbejde med undervisere fra VIA og boligsociale medarbejdere. Målet var at rekruttere nye frivillige til VIADEM projekterne i Bispehaven, Gellerup-Toveshøj og Viby Syd.

Det lykkes over alt forventning, da 58 nye frivillige har meldt sig til projektet, hvor de frivillige kan se frem til at deltage i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i boligområderne samt være med til at udvikle nye aktiviteter sammen med boligsociale medarbejdere, andre frivillige og beboere i området.

Udover den store interesse fra de frivilliges side, har VIADEM projektet også modtaget en bevillig fra Socialministeriet på 169.000 kr., der skal sikre den fortsatte forankring.

VIADEM er er partnerskabsprojektet mellem Det Boligsociale Fællessekretariat og VIA University College.

Læs mere om VIADEM.