Oplæg med Paul Natorp fra Sager der samler

Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. De er en organisation med stærke rødder i civilsamfundet, og bakker op om mennesker, der tager sagen i egen hånd, når skoen trykker. Deres tanke er, at når man tager fat på at skabe nye løsninger på problemer, man selv oplever i sin hverdag, får man en stemme og er med til at forny samfundet nedefra. Sager der samler fokuserer på at bakke op med fællesskab, netværk og et sted at mødes.

Medstifter Paul Natorp vil fortælle os om Sager der samler og give sit bud på hvordan lokal deltagelse kan føre til ejerskab og demokratisering i vores boligområder. Han vil blandt andet tage udgangspunkt i deres dogme om øjenhøjde: Vi gør ikke noget “for nogen” – vi gør noget med hinanden. Aktivt medborgerskab og hverdagsaktivisme handler ikke om målgrupper og vi har ikke noget for på hinandens vegne. Gensidighed og øjenhøjde er forudsætningen for at danne et fællesskab, der kan skabe en forandring.

Første halvdel vil være oplæg af Paul Natorp, hvorefter vi vil gå mere dialogisk frem med spørgsmål og kommentarer fra deltagerne, der munder ud i en samtale om frivillige og lokal deltagelse.

 

Julefrokost

Efter oplægget omkring kl. 17.30 går vi i gang med aftenens julefrokost for boligsociale medarbejdere i Aarhus. Aftenen byder på dejlig mad, spændende selskab og forhåbentlig også et par gode indslag fra boligsociale medarbejdere.

Julefrokosten koster 200 kr. og inkluderer et par glas snaps. Resten man ønsker at drikke, skal man selv medbringe.

Praktisk

Tidspunkt: Fredag 9/12 kl. 15.30

Sted: Det Boligsociale Fællessekretariat, Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg

Pris: 200 kr. som inkluderer mad og snaps – resterende drikkevarer skal man selv medbringe

Tilmelding: Sker nederst her på siden. Man skal tilmelde sig uanset, om man kun kommer om eftermiddagen/aftenen eller vil være med til hele arrangementet.

SU: Snarest muligt og senest 1. december. Faktura for arrangementet vil blive sendt ud efter sidste tilmelding.

Spørgsmål: Kan altid rettes til: Gorm Olesen –  – 24 40 96 34

 

Tilmelding

Arrangementet er kun for boligsociale medarbejdere i Aarhus.