Bispehavens Køkken er udvalgt blandt hele 88 projektidéer, og er dermed et af de 25 projekter, der har fået støtte fra Realdanias Underværkerkampagne. I Bispehaven skal et multikulturelt fælleskøkken i form af et mobilt udekøkken og nye lokaler give boligområdets 68 forskellige nationaliteter og medarbejdere mulighed for at lave mad og spise sammen for derigennem at opbygge og styrke relationer. Bispehavens køkken har modtaget støtte på 200.000 kr.

Det er lokale beboere, unge iværksættere og studerende, der har udviklet projektet. Beboerne skal i fællesskab og i samarbejde med områdets medarbejdere og resten af Aarhus spise og lave mad sammen for blandt andet at styrke fællesskabet og kendskabet til hinanden på tværs af generationer, nationaliteter og kulturer i Bispehavnen. Bispehavens Køkken skal også give unge iværksættere og madglade fra Bispehaven et springbræt til omverdenen.

 

Bispehavens Køkken på Facebook

Læs mere om Bispehavens Køkken på Underværkers hjemmeside

Læs mere om Bispehaven.