Boligsocialt arbejde

Boligsocialt arbejde er et samlende udtryk for socialt arbejde i et lokalområde. Det boligsociale arbejde har traditionelt været opdelt i tre områder:

  • udvikling af lokalsamfund baseret på selvorganisering af beboergrupper.
  • samarbejde mellem etablerede parter om udviklingen af lokalsamfundet.
  • planlægning af bedre rammer og vilkår for lokalsamfundet.

Inden for det boligsociale område arbejder man med helhedsorienterede indsatser, som bygger på en forståelse af, at problemerne i udsatte boligområder ofte hænger sammen og ikke kan løses særskilt. Det gælder både problemer for den enkelte beboer og for hele boligområdet, og netop sondringen mellem individ og boligområde skaber ofte forvirring om, hvad der menes med helhedsorienteret.

Helhedsorienterede indsatser til individer forstås for det meste som indsatser, der fokuserer på det hele menneske og at f.eks. alkoholmisbrug eller familieproblemer skal løses, før vedkommende meningsfuldt kan indgå i en beskæftigelsesindsats.

Helhedsorienterede indsatser til boligområder forstås for det meste som indsatser, der gennem en helhed af midler søger at løse nogle afgrænsede problemer. Det kan f.eks. være en samlet kriminalpræventiv indsats, der både består i gadeplansarbejde, mentorindsatser og fritidsjobindsatser.

Det boligsociale arbejde opstod i 1980’erne i Danmark som svar på en voksende social opsplitning af boligmarkedet med en stærk koncentration af flygtninge, indvandrere og ressourcesvage i nogle almene boligområder.

 

Boligsociale indsatser i Aarhus

I boligsociale helhedsplaner

Uden helhedsplaner

Boligsociale indsatser i Aarhus

Boligsociale helhedsplaner

Uden helhedsplaner

Share This