Bispehaven

Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde

Formålet med den boligsociale helhedsplan er “at øge trygheden og styrke civilsamfundet gennem facilitering og skabelse af positive og kompetencegivende fællesskaber, der øger beboernes livsmuligheder og forebygger negativ social arv”.

Helhedsplanen arbejder ud fra både et gruppe- og individfokus. Helhedsplanen skal bidrage til at sammenhængskraften og den sociale kapital øges, så beboerne er mere trygge, trives bedre og føler større grad af ejerskab til området. Helhedsplanen arbejder ud fra, at dette bl.a. kan opnås gennem øget kendskab til hinanden, flere muligheder for at indgå i fællesskaber og bedre kommunikation.
Den sociale mobilitet skal samtidig øges og helhedsplanen vil understøtte mønstrebrydere gennem kompetencegivende fællesskaber, dialog med forældrene, og et tæt og koordineret samarbejde med kommunen.

Den boligsociale helhedsplan opererer med følgende overordnede boligsociale mål:

  • Styrke civilsamfundet
  • Større tryghed
  • Øget beboertrivsel
  • Flere i arbejde
  • Flere i uddannelse

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Bispehaven 2017 – 2020.

 

Bispehaven er opført i 1970-73 og har fra 2004-2007 gennemgået en stor renovering. Der er i alt knap 2.500 beboere fordelt på 830 boliger.

Nyheder om Bispehaven

Otte nominerede til prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl 2017

Uddelingen af prisen til Årets Boligsociale Ildsjæl sker for at gøre opmærksom på og hylde de mange ildsjæle, der er i byens udsatte boligområder. Den uddeles til en eller flere frivillige, der har gjort en afgørende forskel i deres boligområde gennem...

Iværksætteri skal styrke unge og deres lokalområder

  Presseudklip - Artikel fra Lokalavisen Aarhus: Iværksætterundervisning i udsatte boligområder skal gavne både de unge og lokalområderne. Otte skoler i udsatte boligområder i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal fra skoleårets begyndelse i...

Bispehavens Køkken får støtte af Realdania

Bispehavens Køkken er udvalgt blandt hele 88 projektidéer, og er dermed et af de 25 projekter, der har fået støtte fra Realdanias Underværkerkampagne. I Bispehaven skal et multikulturelt fælleskøkken i form af et mobilt udekøkken og nye lokaler give boligområdets 68...

Bispehaven på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2017 – 2020

Boligsocial leder

malene
Malene Lassen-Struck
86 15 91 97

 

Bispehaven på sociale medier

Share This