Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde

Bispehaven har en lang tradition for at lave boligsocialt arbejde, og i dag arbejder man systematisk med ikke blot at vedligeholde bygningerne, men også fællesskabet og ressourcerne i bebyggelsen. Den boligsociale helhedsplans vision er, at Bispehaven bliver et trygt og attraktivt boligområde. I det boligsociale arbejde lægges der stor vægt på det brede helhedsorienterede samarbejde, inklusion og anerkendelse. Disse tre kerneværdier udgør fundamentet for den boligsociale helhedsplan og kan findes i alle indsatsområder. Flere af aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan er baseret på et meget nært samarbejde med forskellige kommunale og lokale parter og kan ikke finde sted uden disse samarbejdspartnere.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Bispehaven 2013 – 2016.

 

Bispehaven er opført i 1970-73 og har fra 2004-2007 gennemgået en stor renovering. Der er i alt knap 2.500 beboere fordelt på 830 boliger.

Nyheder om Bispehaven

Sundhedscafé åbner i Aarhus

Jyllands-Posten:
Ny sundhedscafé åbner i fem socialt belastede boligområder i Aarhus. Caféen vil være bemandet med en sygeplejerske og to projektmedarbejdere.

“30 + 30” Evaluering af ungeindsatsen i Bispehaven

En gruppe børn og unge fra Bispehaven begik i sommerferien 2008 hærværk i deres eget lokalområde. På den baggrund blev projekt 30 + 30 iværksat lige inden sommerferien 2009, med det formål at forebygge lignende adfærd blandt børn og unge i lokalområdet. Projektet...

Bispehaven på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2013 – 2016

Boligsocial leder

malene
Malene Lassen-Struck
86 15 91 97

 

Bispehaven på sociale medier

Share This