Bispehaven

Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde

Formålet med den boligsociale helhedsplan er “at øge trygheden og styrke civilsamfundet gennem facilitering og skabelse af positive og kompetencegivende fællesskaber, der øger beboernes livsmuligheder og forebygger negativ social arv”.

Helhedsplanen arbejder ud fra både et gruppe- og individfokus. Helhedsplanen skal bidrage til at sammenhængskraften og den sociale kapital øges, så beboerne er mere trygge, trives bedre og føler større grad af ejerskab til området. Helhedsplanen arbejder ud fra, at dette bl.a. kan opnås gennem øget kendskab til hinanden, flere muligheder for at indgå i fællesskaber og bedre kommunikation.
Den sociale mobilitet skal samtidig øges og helhedsplanen vil understøtte mønstrebrydere gennem kompetencegivende fællesskaber, dialog med forældrene, og et tæt og koordineret samarbejde med kommunen.

Den boligsociale helhedsplan opererer med følgende overordnede boligsociale mål:

  • Styrke civilsamfundet
  • Større tryghed
  • Øget beboertrivsel
  • Flere i arbejde
  • Flere i uddannelse

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Bispehaven 2017 – 2020.

 

Bispehaven er opført i 1970-73 og har fra 2004-2007 gennemgået en stor renovering. Der er i alt knap 2.500 beboere fordelt på 830 boliger.

Nyheder om Bispehaven

58 nye frivillige til VIADEM

Frivillige i VIADEM har netop afholdt informationsmøder i samarbejde med undervisere fra VIA og boligsociale medarbejdere. Målet var at rekruttere nye frivillige til VIADEM projekterne i Bispehaven, Gellerup-Toveshøj og Viby Syd. Det lykkes over alt forventning, da 58...

Iværksætter­undervisning skal styrke unge i udsatte boligområder

Otte skoler i Aarhus skal være frontløbere i et nyt projekt, hvor eleverne gennem iværksætterundervisning i skolen skal være med til at skabe en positiv forandring i de boligområder, hvor de bor. Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab står...

Bispehaven på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2017 – 2020

Boligsocial leder

malene
Malene Lassen-Struck
86 15 91 97

 

Bispehaven på sociale medier

Share This