Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde

Formålet med den boligsociale helhedsplan er “at øge trygheden og styrke civilsamfundet gennem facilitering og skabelse af positive og kompetencegivende fællesskaber, der øger beboernes livsmuligheder og forebygger negativ social arv”.

Helhedsplanen arbejder ud fra både et gruppe- og individfokus. Helhedsplanen skal bidrage til at sammenhængskraften og den sociale kapital øges, så beboerne er mere trygge, trives bedre og føler større grad af ejerskab til området. Helhedsplanen arbejder ud fra, at dette bl.a. kan opnås gennem øget kendskab til hinanden, flere muligheder for at indgå i fællesskaber og bedre kommunikation.
Den sociale mobilitet skal samtidig øges og helhedsplanen vil understøtte mønstrebrydere gennem kompetencegivende fællesskaber, dialog med forældrene, og et tæt og koordineret samarbejde med kommunen.

Den boligsociale helhedsplan opererer med følgende overordnede boligsociale mål:

  • Styrke civilsamfundet
  • Større tryghed
  • Øget beboertrivsel
  • Flere i arbejde
  • Flere i uddannelse

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Bispehaven 2017 – 2020.

 

Bispehaven er opført i 1970-73 og har fra 2004-2007 gennemgået en stor renovering. Der er i alt knap 2.500 beboere fordelt på 830 boliger.

Nyheder om Bispehaven

Sundhedscafé åbner i Aarhus

Jyllands-Posten:
Ny sundhedscafé åbner i fem socialt belastede boligområder i Aarhus. Caféen vil være bemandet med en sygeplejerske og to projektmedarbejdere.

“30 + 30” Evaluering af ungeindsatsen i Bispehaven

En gruppe børn og unge fra Bispehaven begik i sommerferien 2008 hærværk i deres eget lokalområde. På den baggrund blev projekt 30 + 30 iværksat lige inden sommerferien 2009, med det formål at forebygge lignende adfærd blandt børn og unge i lokalområdet. Projektet...

Bispehaven på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2017 – 2020

Boligsocial leder

malene
Malene Lassen-Struck
86 15 91 97

 

Bispehaven på sociale medier

Share This