Frydenlund

Fælles om Frydenlund

Visionen for det boligsociale arbejde i Frydenlund er at fremtidssikre boligområdet, så det forbliver et attraktivt, socialt bæredygtigt og trygt boligområde, hvor beboerne kerer sig om hinanden. Den boligsociale helhedsplan skal skabe en positiv udvikling på de centrale boligsociale indikatorer. Målene nås ved styrket naboskab, forældreengagement og et tæt samarbejde med relevante kommunale aktører. I Frydenlund skal børn og voksnes trivsel og udvikling have optimale betingelser.

Forebyggelse, brobygning og naboskabs-engagement er nøgleordene for den boligsociale indsats i Frydenlunds boligsociale helhedsplan 2014-2017. Når sociale udfordringer er blevet til politisager eller til tunge sager i socialforvaltningen, er de ikke længere en opgave for det boligsociale arbejde. Der, hvor det boligsociale arbejde kan gøre en forskel, er i forebyggelsen. Ved at være til stede i Frydenlund – og ved at have stærke relationer til områdets beboere – opstår der mulighed for at identificere udfordringerne på et tidligt tidspunkt og for at etablere kontakt til de eksisterende systemer, primært kommunale, såfremt denne kontakt ikke allerede er god. Det boligsociale arbejde vil også gøre en indsats for, at områdets mange ressourcestærke voksne kommer til at spille en mere markant rolle i løsningen af områdets sociale udfordringer. Forældrene og områdets ressourcestærke voksne skal mere tydeligt på banen.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Frydenlund 2014 – 2017.

 

I Frydenlund har fire boligforeninger (Ringgården, AlmenBo Aarhus, Boligkontoret Århus og AAB) tilsammen 1.131 lejligheder, som huser ca. 2.500 beboere. Boligerne er opført fra slutningen af 1960erne til begyndelsen af 1970erne. Midt i bebyggelsen ligger Frydenlund Fælleshus, og det er herfra, at de ansatte på helhedsplanen gennemfører indsatser og aktiviteter.

Nyheder om Frydenlund

Forældre og unge arbejder for et bedre Frydenlund

Presseudklip - Artikel fra Tråden: Frydenlund er et boligområde med en stor procentdel af børn og unge. Nogle vokser op i hjem med små ressourcer både økonomisk og socialt, og år tilbage har der været en del utilpassede unge, som gjorde området utrygt for andre...

Mandeaftner med fortællinger, fællesskab og mænd i fokus.

Mænds Mødesteder har to aftner i træk inviteret lokale mænd fra henholdsvis Aarhus V og Trige indenfor til oplæg af mænd med noget på hjertet. Mandeaftnen i Aarhus V blev holdt ved Buhlcykler.dk, hvor mændene sad blandt de flotte cykler og hørte oplæg af Andreas...

Frydenlund på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2017

Boligsocial leder


Alex Vejby Nielsen

41 19 19 77

Frydenlund Fælleshus
Fuglebakkevej 70
8210 Aarhus V

Frydenlund på sociale medier

Share This