Gennemsigtighed, bæredygtighed og samarbejde

De grundlæggende værdier i den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med beboere og professionelle i området og kan koges ind til tre ord: gennemsigtighed, bæredygtighed og samarbejde. Disse værdier går igennem i alle indsatser: beboerne skal føle sig inkluderet, indsatserne skal gøre beboerne i stand til at fungere som ethvert andet lokalsamfund og ikke mindst er vi altid sammen om at løse opgaven – om det er myndigheder, civilsamfundet eller erhvervslivet.

Visionen i den fysiske og den boligsociale helhedsplan er den samme: at ændre Gellerupparken og Toveshøj fra et social udsat boligområde til en attraktiv bydel.
Missionen for det boligsociale arbejde er at være kittet mellem myndighederne og civilsamfundet.

  • det kan supplere myndighedernes opgaver der, hvor de ikke selv kan nå pga. manglende fleksibilitet, lovkrav og registreringspligt.
  • det kan supplere beboerne med rådgivning, servicering mm. og være bindeled/oversætter til forskellige autoriteter.
  • det kan hjælpe beboerne til at deltage i uddannelse, job og bidrage til samfundet som en værdifuld ressource.

Det brede og helhedsorienterede samarbejde har høj prioritet i Gellerup Toveshøj. Endvidere er det afgørende, at den boligsociale helhedsplan i videst mulige omfang understøtter den fysiske helhedsplan med beskæftigelse, uddannelse og inddragelse af beboerne, så de umiddelbare gener ved et stort og langvarigt byggeri opvejes af den umiddelbare positive effekt, de to helhedsplaner i samspil vil have for beboerne.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2014 – 2017.

 

Gellerupparken er med sine 1.776 lejligheder landets største almene boligafdeling. Med til Gellerupparken hører også Toveshøj med 624 lejligheder. Der bor godt 7.000 mennesker i de to afdelinger. Boligerne er opført i 1968-72. Gellerup-Toveshøj blev i 2007 underlagt kombineret udlejning. Det betyder, at boligansøgere på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse ikke kan få anvist en bolig i området.

Nyheder om Gellerup-Toveshøj

Iværksætteri skal styrke unge og deres lokalområder

  Presseudklip - Artikel fra Lokalavisen Aarhus: Iværksætterundervisning i udsatte boligområder skal gavne både de unge og lokalområderne. Otte skoler i udsatte boligområder i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal fra skoleårets begyndelse i...

58 nye frivillige til VIADEM

Frivillige i VIADEM har netop afholdt informationsmøder i samarbejde med undervisere fra VIA og boligsociale medarbejdere. Målet var at rekruttere nye frivillige til VIADEM projekterne i Bispehaven, Gellerup-Toveshøj og Viby Syd. Det lykkes over alt forventning, da 58...

Iværksætter­undervisning skal styrke unge i udsatte boligområder

Otte skoler i Aarhus skal være frontløbere i et nyt projekt, hvor eleverne gennem iværksætterundervisning i skolen skal være med til at skabe en positiv forandring i de boligområder, hvor de bor. Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab står...

Det boligsociale arbejde i Gellerup sættes på pause

  Presseudklip - Artikel fra Århus Stifttidende: Den nuværende boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj udløber til nytår, og det er ikke lykkedes at komme i mål med en ny. I bedste fald kan nye boligsociale initiativer sættes i gang til sommer. Når 2017...

Gellerup-Toveshøj på sociale medier

Gellerup.nu på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2017

Sekretariatsleder


Nanna Kold

20 89 87 46

Det Boligsociale Sekretariat
Gudrunsvej 10A
8220 Brabrand

Gellerup-Toveshøj på sociale medier

Share This