Gennemsigtighed, bæredygtighed og samarbejde

De grundlæggende værdier i den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med beboere og professionelle i området og kan koges ind til tre ord: gennemsigtighed, bæredygtighed og samarbejde. Disse værdier går igennem i alle indsatser: beboerne skal føle sig inkluderet, indsatserne skal gøre beboerne i stand til at fungere som ethvert andet lokalsamfund og ikke mindst er vi altid sammen om at løse opgaven – om det er myndigheder, civilsamfundet eller erhvervslivet.

Visionen i den fysiske og den boligsociale helhedsplan er den samme: at ændre Gellerupparken og Toveshøj fra et social udsat boligområde til en attraktiv bydel.
Missionen for det boligsociale arbejde er at være kittet mellem myndighederne og civilsamfundet.

  • det kan supplere myndighedernes opgaver der, hvor de ikke selv kan nå pga. manglende fleksibilitet, lovkrav og registreringspligt.
  • det kan supplere beboerne med rådgivning, servicering mm. og være bindeled/oversætter til forskellige autoriteter.
  • det kan hjælpe beboerne til at deltage i uddannelse, job og bidrage til samfundet som en værdifuld ressource.

Det brede og helhedsorienterede samarbejde har høj prioritet i Gellerup Toveshøj. Endvidere er det afgørende, at den boligsociale helhedsplan i videst mulige omfang understøtter den fysiske helhedsplan med beskæftigelse, uddannelse og inddragelse af beboerne, så de umiddelbare gener ved et stort og langvarigt byggeri opvejes af den umiddelbare positive effekt, de to helhedsplaner i samspil vil have for beboerne.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2014 – 2017.

 

Gellerupparken er med sine 1.776 lejligheder landets største almene boligafdeling. Med til Gellerupparken hører også Toveshøj med 624 lejligheder. Der bor godt 7.000 mennesker i de to afdelinger. Boligerne er opført i 1968-72. Gellerup-Toveshøj blev i 2007 underlagt kombineret udlejning. Det betyder, at boligansøgere på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse ikke kan få anvist en bolig i området.

Nyheder om Gellerup-Toveshøj

Otte nominerede til prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl 2017

Uddelingen af prisen til Årets Boligsociale Ildsjæl sker for at gøre opmærksom på og hylde de mange ildsjæle, der er i byens udsatte boligområder. Den uddeles til en eller flere frivillige, der har gjort en afgørende forskel i deres boligområde gennem...

Jesper Kurdahl Larsen ny boligsocial chef i Gellerup-Toveshøj

Til nytår tiltræder vores sekretariatschef, Jesper Kurdahl Larsen, stillingen som Boligsocial chef i Gellerup-Toveshøj og stopper dermed hos Det Boligsociale Fællessekretariat. Det Boligsociale Fællessekretariats styregruppe igangsætter hurtigst muligt en proces i...

Iværksætteri skal styrke unge og deres lokalområder

  Presseudklip - Artikel fra Lokalavisen Aarhus: Iværksætterundervisning i udsatte boligområder skal gavne både de unge og lokalområderne. Otte skoler i udsatte boligområder i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal fra skoleårets begyndelse i...

58 nye frivillige til VIADEM

Frivillige i VIADEM har netop afholdt informationsmøder i samarbejde med undervisere fra VIA og boligsociale medarbejdere. Målet var at rekruttere nye frivillige til VIADEM projekterne i Bispehaven, Gellerup-Toveshøj og Viby Syd. Det lykkes over alt forventning, da 58...

Gellerup-Toveshøj på sociale medier

Gellerup.nu på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2017

Sekretariatsleder


Nanna Kold

20 89 87 46

Det Boligsociale Sekretariat
Gudrunsvej 10A
8220 Brabrand

Gellerup-Toveshøj på sociale medier

Share This