Gennemsigtighed, bæredygtighed og samarbejde

De grundlæggende værdier i den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med beboere og professionelle i området og kan koges ind til tre ord: gennemsigtighed, bæredygtighed og samarbejde. Disse værdier går igennem i alle indsatser: beboerne skal føle sig inkluderet, indsatserne skal gøre beboerne i stand til at fungere som ethvert andet lokalsamfund og ikke mindst er vi altid sammen om at løse opgaven – om det er myndigheder, civilsamfundet eller erhvervslivet.

Visionen i den fysiske og den boligsociale helhedsplan er den samme: at ændre Gellerupparken og Toveshøj fra et social udsat boligområde til en attraktiv bydel.
Missionen for det boligsociale arbejde er at være kittet mellem myndighederne og civilsamfundet.

  • det kan supplere myndighedernes opgaver der, hvor de ikke selv kan nå pga. manglende fleksibilitet, lovkrav og registreringspligt.
  • det kan supplere beboerne med rådgivning, servicering mm. og være bindeled/oversætter til forskellige autoriteter.
  • det kan hjælpe beboerne til at deltage i uddannelse, job og bidrage til samfundet som en værdifuld ressource.

Det brede og helhedsorienterede samarbejde har høj prioritet i Gellerup Toveshøj. Endvidere er det afgørende, at den boligsociale helhedsplan i videst mulige omfang understøtter den fysiske helhedsplan med beskæftigelse, uddannelse og inddragelse af beboerne, så de umiddelbare gener ved et stort og langvarigt byggeri opvejes af den umiddelbare positive effekt, de to helhedsplaner i samspil vil have for beboerne.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2014 – 2017.

 

Gellerupparken er med sine 1.776 lejligheder landets største almene boligafdeling. Med til Gellerupparken hører også Toveshøj med 624 lejligheder. Der bor godt 7.000 mennesker i de to afdelinger. Boligerne er opført i 1968-72. Gellerup-Toveshøj blev i 2007 underlagt kombineret udlejning. Det betyder, at boligansøgere på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse ikke kan få anvist en bolig i området.

Nyheder om Gellerup-Toveshøj

Aftale skal hjælpe unge i job i Bilka

  Presseudklip - Artikel fra Aarhus Onsdag Vest: Projekt Get2Job, der hjælper unge i Gellerup med at få et fritidsjob, har fået foden indenfor i Bilka. Læs artiklen i Aarhus Onsdags e-avis eller...

Rapport om udsatte boligområder i Aarhus, 2011

Mange udsatte boligområder slås med et dårligt omdømme. Denne rapport tager temperaturen på omtalen af tre boligområder i Aarhus og giver et bud på, hvordan gode historier bedre kan formidles til et områdes beboere – men også videreformidles til det omkringliggende...

Gellerup-Toveshøj på sociale medier

Gellerup.nu på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2017

Fungerende boligsocial leder


Kristian Bjerring Lauritsen

40 45 76 70

Det Boligsociale Sekretariat
Gudrunsvej 10A
8220 Brabrand

Gellerup-Toveshøj på sociale medier

Share This