Herredsvang

I fællesskab styrker vi tryghed og trivsel

Den overordnede vision for det boligsociale arbejde i Herredsvang er; i fællesskab styrker vi tryghed og trivsel i Herredsvang. For at nå visionen er der tre begreber, der er centrale og kendetegnende for det boligsociale arbejde i Herredsvang. Inklusion, anerkendelse og samarbejde. Det er en forudsætning for aktiviteterne i helhedsplanen, at de tager afsæt i en anerkendende og inkluderende tilgang. Beboerne skal føle sig værdsat, kompetencerne skal have mulighed for at udfolde sig, så beboerne bliver motiveret til at indgå aktivt og ligeværdigt i fælleskabet. Denne tilgang er også fundamentet i alle samarbejdsrelationer. Udgangspunktet er, at vi kan meget alene og hver især, men vi kan meget mere i et ligeværdigt og positivt samarbejde, hvor aktører bidrager med de forskellige og unikke kompetencer, hver enkelt besidder. På denne måde bliver indsatserne og aktiviteterne endnu mere kvalificerede.

Visionen fortolkes i tre mål for Herredsvang, den boligsociale helhedsplan skal:

  1. Reducere kriminalitet
    Kriminaliteten i Herredsvang er faldende, og helhedsplanen skal medvirke til en yderligere reduktion af kriminaliteten. Dette skal henføres til både den kriminalitet, som bliver begået i boligområdet og til den kriminalitet, der bliver begået af beboere i Herredsvang.
  2. Styrke rummelige og tolerante fællesskaber
    Alle i Herredsvang skal have en oplevelse af at føle sig inkluderet og værdsat. Det boligsociale arbejde vil skabe arenaer, hvor beboerne kan mødes om fælles interesser og aktiviteter på trods af og på tværs af forskellighederne.
  3. Øge livsmuligheder for beboerne
    Dette mål har fokus på at styrke borgernes kompetenceudvikling, reducere skolefravær, samt øge tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. Endelig er målet at fremme beboernes sundhedstilstand.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Herredsvang 2014 – 2017.


Boligområdet Herredsvang i det vestlige Aarhus er opført fra midten af 1970erne til begyndelsen af 1980erne. Området tæller 1.634 boliger og ca. 3.800 beboere. Fire boligforeninger (AAB, Ringgården, AlmenBo Aarhus og Boligkontoret Århus) har lejemål i Herredsvang, og de har tradition for at have et tæt samarbejde, som blandt meget andet har ført til opførelsen af Kulturhus Herredsvang. Det er herfra, at det boligsociale arbejde i området er styret.

Nyheder om Herredsvang

Tidligere kriminelle er dårlige rollemodeller

  Presseudklip - Artikel fra Kristeligt Dagblad: Flere kommuner har ansat tidligere kriminelle, der skal lede kriminalitetstruede unge på rette vej. Men ny rapport fraråder brugen af ekskriminelle i det kriminalitetsforebyggende arbejde. De tidligere kriminelle kan...

Ny evaluering af projekt Sundhedscafeerne

Projekt Sundhedscafeerne har været et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat, boligorganisationerne og Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sundhedsindsats har alle parter haft et fælles ønske om at udvikle metoder...

Nyt inspirationshæfte: Mænds Mødesteder i boligområder

Det Boligsociale Fællessekretariat har netop udgivet inspirationshæftet: "Mænds Mødesteder i boligområder". Hæftet er inspiration til, hvordan man opstarter og driver Mænds Mødesteder. Det bygger på erfaringer fra fire boligområder i Aarhus: Trige, Herredsvang,...

Sig farvel til Helle

Da Projekt Sundhedscafeerne udløber med årets udgang, betyder det, at Helle Dybdal Jensen efter godt 7 års ansættelse stopper i sin stilling i Det Boligsociale Fællessekretariat. Der vil derfor være mulighed for at sige farvel til Helle mandag den 18. december kl. 15...

Herredsvang på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2017

Boligsocial leder


Susanne Bøgelund

40 44 12 52

Kulturhus Herredsvang
Kappelvænget 2
8210 Aarhus V

Herredsvang på sociale medier

Share This