Langkærparken

Et mangfoldigt boligområde

Langkærparken skal være et attraktivt og bidragende boligområde, som sammen med resten af Tilst, udgør en stærk bydel og et stærkt lokalsamfund. Et godt naboskab skal medvirke til et større lokalt engagement og medsansvarlighed for hinandens trivsel.

Tilst er på mange måder en ”by i byen”, og ligger så tilpas langt væk fra centrum af Aarhus, at det har karakter af et landsbysamfund i højere grad end andre af de udsatte bydele i Aarhus. Det giver et andet afsæt for at arbejde med udviklingen af bydelen og for det boligsociale arbejde i Langkærparken. Der er stor velvilje til at samarbejde og tænke nyt i Tilst, og der er grobund for et stærkt lokalt samarbejde omkring Langkærparken. Det er håbet, at en ny boligsocial helhedsplan kan være med til at skabe et endnu stærkere samarbejde lokalt, både med institutioner, foreninger, virksomheder og beboere.

Formålet med den boligsociale helhedsplan er, at sætte beboernes ressourcer i spil, så beboernes handlemuligheder styrkes og flere får mulighed for at skabe et bedre liv for dem selv. Dette skal medvirke til at bryde den negative sociale arv og øge tryghed og trivsel for beboerne.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Langkærparken 2017 – 2020.

 

Langkærparken er bygget i perioden 1969-1971 og ligger i Tilst. Langkærparken består af 35 treetages boligblokke med i alt 860 lejligheder med godt 2000 beboere. I 1990 blev Langkærparken renoveret, og i 2009 stemte beboerne positivt for visioner og mål for en fysisk helhedsplan, hvorfor en ny og gennemgribende renovering er i gang.

Nyheder om Langkærparken

Job First nomineret som bedste boligsociale projekt

Job First er et beskæftigelsesprojekt udviklet i samarbejde mellem den boligsociale indsats i Langkærparken, AL2bolig, entreprenøren Enemærke & Petersen A/S og Jobcenteret i Aarhus Kommune i forbindelse med renovering af Langkærparken i Tilst. Nu er projektet blevet...

Iværksætteri på skoleskemaet skal styrke udsatte unge

  Presseudklip - Artikel fra Altinget: Pilotprojekt: Undervisning i iværksætteri skal give udsatte unge trang til at skabe. Bag projektet står to NGO'er. Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager med midler. Læs hele artiklen på Altingets hjemmeside eller...

Iværksætteri skal styrke unge og deres lokalområder

  Presseudklip - Artikel fra Lokalavisen Aarhus: Iværksætterundervisning i udsatte boligområder skal gavne både de unge og lokalområderne. Otte skoler i udsatte boligområder i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal fra skoleårets begyndelse i...

Iværksætter­undervisning skal styrke unge i udsatte boligområder

Otte skoler i Aarhus skal være frontløbere i et nyt projekt, hvor eleverne gennem iværksætterundervisning i skolen skal være med til at skabe en positiv forandring i de boligområder, hvor de bor. Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab står...

Langkærparken på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2017 – 2020

Boligsocial leder


Jan Houborg Andersen

60 29 41 42

Bydelshuset Tilst
Langkærvej 2
8381 Tilst

Langkærparken på sociale medier

Share This