Trigeparken

Trige, et godt sted at bo

Trigeparken skal være et trygt og attraktivt sted at bo for alle beboergrupper. Visionen for Trigeparken er at boligområdet skal udvikle sig til en attraktive bydel med alsidig beboersammensætning og trivsel for alle. Man vil nå visionen med udgangspunkt i tre værdier for det boligsociale arbejde i Trigeparken:

 • Samarbejde
  ‘Alene kan man nå langt, men sammen, kan vi nå endnu længere’. At gøre Trigeparken til et godt sted at bo kræver et godt og konstruktivt samarbejde i alle relationer: kommune, frivillige, beboerne, lokale medspillere og andre i lokalområdet.
 • Involvering
  Det boligsociale arbejde er et tilbud til alle Trigeparkens beboere. Det tror vi på betyder noget for fællesskabsfølelsen i området. Vi tror endvidere på, at alle kan bidrage med noget til fællesskabet på forskellige niveauer.
 • Anerkendelse
  I det boligsociale arbejde arbejder vi altid ud fra Den anerkendende tilgang, hvilket betyder muligheder frem for begrænsninger. Ved at sætte fokus på muligheder i alle sammenhænge og samarbejdsrelationer, tror vi på bedre resultater og en bedre udvikling i området.

Visionen om, at Trigeparken skal være et trygt og attraktivt sted at bo for alle beboergrupper, er udmøntet i tre mål, som den boligsociale helhedsplan skal indfri:

 • Øge livsmulighederne for beboerne
 • Styrke fællesskaberne
 • Forebygge kriminalitet

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Trigeparken 2014 – 2018.

 

De to afdelinger i Trigeparken er opført i 1974-75 og 1980. Der er i alt 471 lejligheder og godt 1.000 beboere. Den boligsociale indsats bliver styret fra kælderen på Trige Parkvej 33, som ligger midt i bebyggelsen.

Nyheder om Trigeparken

Otte nominerede til prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl 2017

Uddelingen af prisen til Årets Boligsociale Ildsjæl sker for at gøre opmærksom på og hylde de mange ildsjæle, der er i byens udsatte boligområder. Den uddeles til en eller flere frivillige, der har gjort en afgørende forskel i deres boligområde gennem...

Ny evaluering af projekt Sundhedscafeerne

Projekt Sundhedscafeerne har været et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat, boligorganisationerne og Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sundhedsindsats har alle parter haft et fælles ønske om at udvikle metoder...

Nyt inspirationshæfte: Mænds Mødesteder i boligområder

Det Boligsociale Fællessekretariat har netop udgivet inspirationshæftet: "Mænds Mødesteder i boligområder". Hæftet er inspiration til, hvordan man opstarter og driver Mænds Mødesteder. Det bygger på erfaringer fra fire boligområder i Aarhus: Trige, Herredsvang,...

Sig farvel til Helle

Da Projekt Sundhedscafeerne udløber med årets udgang, betyder det, at Helle Dybdal Jensen efter godt 7 års ansættelse stopper i sin stilling i Det Boligsociale Fællessekretariat. Der vil derfor være mulighed for at sige farvel til Helle mandag den 18. december kl. 15...

Trigeparken på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2018

Boligsocial projektleder


Helle Lykke Jørgensen

91 36 56 02

Helhedsplanens kontor
Trige Parkvej 33
8380 Trige

Trigeparken på sociale medier

Share This