Trige, et godt sted at bo

Trigeparken skal være et trygt og attraktivt sted at bo for alle beboergrupper. Visionen for Trigeparken er at boligområdet skal udvikle sig til en attraktive bydel med alsidig beboersammensætning og trivsel for alle. Man vil nå visionen med udgangspunkt i tre værdier for det boligsociale arbejde i Trigeparken:

 • Samarbejde
  ‘Alene kan man nå langt, men sammen, kan vi nå endnu længere’. At gøre Trigeparken til et godt sted at bo kræver et godt og konstruktivt samarbejde i alle relationer: kommune, frivillige, beboerne, lokale medspillere og andre i lokalområdet.
 • Involvering
  Det boligsociale arbejde er et tilbud til alle Trigeparkens beboere. Det tror vi på betyder noget for fællesskabsfølelsen i området. Vi tror endvidere på, at alle kan bidrage med noget til fællesskabet på forskellige niveauer.
 • Anerkendelse
  I det boligsociale arbejde arbejder vi altid ud fra Den anerkendende tilgang, hvilket betyder muligheder frem for begrænsninger. Ved at sætte fokus på muligheder i alle sammenhænge og samarbejdsrelationer, tror vi på bedre resultater og en bedre udvikling i området.

Visionen om, at Trigeparken skal være et trygt og attraktivt sted at bo for alle beboergrupper, er udmøntet i tre mål, som den boligsociale helhedsplan skal indfri:

 • Øge livsmulighederne for beboerne
 • Styrke fællesskaberne
 • Forebygge kriminalitet

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Trigeparken 2014 – 2018.

 

De to afdelinger i Trigeparken er opført i 1974-75 og 1980. Der er i alt 471 lejligheder og godt 1.000 beboere. Den boligsociale indsats bliver styret fra kælderen på Trige Parkvej 33, som ligger midt i bebyggelsen.

Nyheder om Trigeparken

Mødesteder for mænd spirer frem i almene boligområder i Aarhus

Et australsk koncept, hvor mænd mødes for at være aktive sammen og skabe netværk, har fundet vej til Aarhus. Her er Det Boligsociale Fællessekretariat gået sammen med boligforeninger om at skabe åbne mødesteder for mænd i fire boligområder. Læs artiklen i Boligen, som...

Mænd får nye mødesteder i Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat står overfor at lancerer projektet ”Mænds mødesteder for samvær og trivsel”. I partnerskab med Forum for Mænds Sundhed og de boligsociale indsatser i Herredsvang, Frydenlund, Trige og Vandtårnsområdet i Aarhus skal der etableres...

Rapport om udsatte boligområder i Aarhus, 2011

Mange udsatte boligområder slås med et dårligt omdømme. Denne rapport tager temperaturen på omtalen af tre boligområder i Aarhus og giver et bud på, hvordan gode historier bedre kan formidles til et områdes beboere – men også videreformidles til det omkringliggende...

Trigeparken på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2018

Boligsocial projektleder


Helle Lykke Jørgensen

91 36 56 02

Helhedsplanens kontor
Trige Parkvej 33
8380 Trige

Trigeparken på sociale medier

Share This