Byens bedste naboskab

Vandtårnsområdet skal fremtidssikres, så det forbliver et attraktivt, socialt bæredygtigt og trygt boligområde, hvor beboerne kerer sig om hinanden. Der skal skabes en positiv udvikling på de centrale boligsociale indikatorer. Målene nås ved styrket naboskab, forældreengagement og et tæt samarbejde med relevante kommunale aktører. I Vandtårnsområdet skal børns og voksnes trivsel og udvikling have optimale betingelser.

Forebyggelse, brobygning og naboskabsengagement er nøgleordene for indsatserne i Vandtårnsområdets boligsociale helhedsplan 2014 – 2017. Når sociale udfordringer er blevet til politisager eller til tunge sager i socialforvaltningen, er de ikke længere en opgave for det boligsociale arbejde. Der, hvor vi kan gøre en forskel, er i forebyggelsen. Ved at være til stede i den almene bebyggelse omkring vandtårnsområdet – og ved at have stærke relationer til områdets beboere – har vi mulighed for at identificere udfordringerne på et tidligt tidspunkt og for at etablere kontakt til de eksisterende systemer – primært kommunale. Vi vil også gøre en indsats for, at områdets mange ressourcestærke voksne kommer til at spille en mere markant rolle i løsningen af områdets sociale udfordringer. Forældrene og områdets ressourcestærke voksne skal mere tydeligt på banen.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Vandtårnsområdet 2014 – 2017.

 

Vandtårnsområdet dækker over tre boligområder: Kalmargade, Reginehøj og Vorrevangen i det nordlige Aarhus. Der bor omkring 3.500 beboere i områdets 1.864 almene boliger. Områdets afdelinger er i størrelse og i beboersammensætning forskellige. Udfordringerne afdelingerne imellem er imidlertid på grund af det geografiske naboskab et fælles anliggende.

Nyheder om Vandtårnsområdet

Sig farvel til Helle

Da Projekt Sundhedscafeerne udløber med årets udgang, betyder det, at Helle Dybdal Jensen efter godt 7 års ansættelse stopper i sin stilling i Det Boligsociale Fællessekretariat. Der vil derfor være mulighed for at sige farvel til Helle mandag den 18. december kl. 15...

Mandeaftner med fortællinger, fællesskab og mænd i fokus.

Mænds Mødesteder har to aftner i træk inviteret lokale mænd fra henholdsvis Aarhus V og Trige indenfor til oplæg af mænd med noget på hjertet. Mandeaftnen i Aarhus V blev holdt ved Buhlcykler.dk, hvor mændene sad blandt de flotte cykler og hørte oplæg af Andreas...

Mænd får nye mødesteder i Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat står overfor at lancerer projektet ”Mænds mødesteder for samvær og trivsel”. I partnerskab med Forum for Mænds Sundhed og de boligsociale indsatser i Herredsvang, Frydenlund, Trige og Vandtårnsområdet i Aarhus skal der etableres...

Vandtårnsområdet på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2014 – 2017

Boligsocial leder


Alex Vejby Nielsen

41 19 19 77

Boligsocialt kontor
Kalmargade 31
8200 Aarhus N

Vandtårnsområdet på sociale medier

Share This