Et levende og attraktivt område

Den boligsociale indsats i Viby Syd skal understøtte udviklingen af et levende og attraktivt boligområde. Indsatsen skal sammen med de øvrige initiativer i området bidrage til, at Viby Syd er attraktiv både for nuværende og potentielle nye beboere. Viby Syd skal være et boligområde, som beboerne er stolte af at bo i og som opfattes positivt af boligsøgende og andre udefrakommende. Det fordrer et boligområde med gode fysiske rammer, ro og tryghed men også et område, hvor der er liv og fællesskab. Derfor rummer visionen for den boligsociale indsats også en ambition om at understøtte udviklingen af et levende boligområde, hvor man kan udfolde og udvikle sig i fællesskab med sine naboer. Det skal være et boligområde, hvor man ikke blot bor men også lever.

De overordnede mål for den boligsociale helhedsplan i Viby Syd er, at indsatsen skal bidrage til at fremme såvel aktivt medborgerskab som beboernes livsmuligheder. Medborgerskab handler om, at beboerne deltager i såvel de fælles aktiviteter i området som i de demokratiske processer i forbindelse med beboerdemokratiet, foreningslivet, skolen mm. Livsmuligheder handler om, at den enkelte beboer har en sundhedstilstand og et overskud, der gør, at han/hun bliver i stand til at deltage i uddannelse, opdragelse af egne børn, arbejdsmarkedet mm. Hermed tager den boligsociale indsats sigte på både det individuelle plan og områdeniveauet. Det handler både om de enkelte beboeres trivsel, beboernes ageren i fællesskabet og boligområdets udvikling.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Viby Syd 2015 – 2019.

Viby Syd dækker over tre områder: Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen. Boligforeningerne Århus Omegn og Alboa har lejligheder i området. Tilsammen bliver det 1.661 boliger og godt 4.000 beboere. Den boligsociale helhedsplan bliver styret fra Nabohuset i Rosenhøj.

Nyheder om Viby Syd

Renovering af boliger hjælper unge i job

  Presseudklip - Artikel fra Aarhus Stifttidende: Boligforeningerne i Aarhus går forrest, når det drejer sig om at skabe lokale job og praktikpladser for unge i almene boligområder. Læs artiklen på Aarhus Stifttidendes hjemmeside eller...

Millionbevilling skal give unge fodfæste på arbejdsmarkedet

"Det bedste ved at arbejde... Det er jo det hele!", sådan siger Mahmoud Abdelaziz, der er 31 år og kom til Danmark fra Egypten i 2011. De sidste fire år har han knoklet for at få en fod ind på det danske arbejdsmarked. Indtil Byg Op hjalp ham ind i renoveringen af...

Fritidsjob gør unge til bedre skoleelever

Esme Kilic arbejder i Plejeboligerne Madsbjerg i Højbjerg. Hun hjælper med at rydde af og vaske op, når de ældre har spist. Foto: Gorm Olesen På Søndervangskolen i Viby har et tre-årigt projekt fået 176 unge i fritidsjob. Dette er lykkes på baggrund af en målrettet og...

Årets ildsjæle i Fællessekretariatet

Ved Fællessekretariatets nytårskur torsdag den 9. januar blev søskendeparret Sara og Hamid Rahimi fra Rosenhøj kåret som årets ildsjæle 2013. Sara og Hamid er begge rollemodeller for nydanske unge, dels fordi de er i gang med en videregående uddannelse på henholdsvis...

Viby Syd på sociale medier

Mere info

Boligsocial helhedsplan
2015 – 2019

Boligsocial leder


Jeanne Funch Asmussen

29 20 90 85

Viby Syd på sociale medier

Share This