Tri­ne Nie­buhr fik tors­dag den 7. janu­ar over­rakt pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le ildsjæl i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Hun bli­ver hædret for sit sto­re loka­le enga­ge­ment i Elsted­høj og Lystrup. Tri­ne Nie­buhr har et stort hjer­te for udsat­te, hvor hun bidra­ger til…