Præstevangen

Vi kan mere sammen, end vi kan hver for sig

Projekt Fritidssport er et partnerskabsprojekt mellem Boligforeningen Århus Omegnafd. Præstevangen, Klubben Rosenvang og UNGiAarhus, som startede tilbage i 2008, med det formål at lave et opsøgende matrikelløst ungeprojekt med udgangspunkt i idræt og fællesskab, der skulle forebygge hærværk og kriminalitet i Præstevangen/Viby.

Der er ansat en projektkoordinator som arbejder med to hovedopgaver:

  • At opsøge de unge og gennem dialog og samvær iværksætte aktiviteter som kan motivere de unge til fællesskab og bevægelse, og som modvirker kriminalitet, hærværk og mistrivsel.
  • At afdække og skabe samarbejde mellem forskellige interessenter/ressourcer, der kan være med at forebygge kriminalitet og understøtte unges trivsel og udvikling i Præstevangen/Viby, og der igennem gøre Præstevangen til et godt sted at bo for alle.

Fritidssport danner ramme om forskellige initiativer til gavn for projektets unge og områdets øvrige beboere. Herunder hyggefodbold, drengeklub, pigeklub, ungevejledning/forældrerådgivning samt beboerfitness og åbne fællesarrangementer.

Udgangspunktet og erfaringerne i Projekt Fritidssport er, at ”vi kan mere sammen, end vi kan hver for sig”. Vi tror på, at fokus ´et på det boligsociale, med et grænsekrydsende innovationsfællesskab af boligforeningen og det kommunale, skaber de hybrider og alternativer der skal til for at tingene rykker sig i en rigtig interessant retning for de unge og deres omgivelser.

 

Præstevangen er etagebyggeri i 3-4 etager og opført i 1955-68 i beton. Der er 667 boliger fordelt på 1 – 4 rum.

Nyheder om Præstevangen

Iværksætteri skal styrke unge og deres lokalområder

  Presseudklip - Artikel fra Lokalavisen Aarhus: Iværksætterundervisning i udsatte boligområder skal gavne både de unge og lokalområderne. Otte skoler i udsatte boligområder i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal fra skoleårets begyndelse i...

Iværksætter­undervisning skal styrke unge i udsatte boligområder

Otte skoler i Aarhus skal være frontløbere i et nyt projekt, hvor eleverne gennem iværksætterundervisning i skolen skal være med til at skabe en positiv forandring i de boligområder, hvor de bor. Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab står...

Præstevangen på sociale medier

Mere info

Projektmedarbejder

Martin-Kristensen
Martin Damsgaard Kristensen

24 79 63 11

Web
uiaa.dk

Præstevangen på sociale medier

Share This