Vejlby Vest

Beboerådgivning i Vejlby Vest

Beboerrådgivningens overordnede formål er at medvirke til at skabe et godt miljø i boligområdet. Beboerrådgivningen arbejder primært med den del at et godt bomiljø, som vedrører sociale fællesskab, kontakt mellem mennesker, nabo- , bekendt- og venskaber, rummelighed og tolerance i forhold til, at mange forskellige mennesker bor sammen osv. Beboerrådgivningen skal understøtte frivillige beboeraktiviteter i bred forstand, og har særlig fokus på de beboere og grupper af beboere, som af mange forskellige grunde kan have svært ved at være med i eller igangsætte beboeraktiviteter.
I Vejlby Vest betaler beboerne selv for deres beboerrådgiver, og det har de gjort i ca. 25 år. Beboerrådgivningen en en selvstændig enhed under afdelingsbestyrelsen. Beboerrådgivningen ledes af en baggrundsgruppe, som består af 4-6 beboere, der udpeges af afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra baggrundsgruppen.

 

I midten af 1970erne blev der bygget 592 lejligheder, rækkehuse og atriumhuse i Vejlby Vest. De huser i dag ca. 1.150 beboere.

Nyheder om Vejlby Vest

Nedsatte ydelser kræver alternative løsninger

  Presseudklip - Artikel fra Socialrådgiveren: Beboerrådgiver Solveig Munk og hendes bagland bruger en stor del af deres tid på at hjælpe beboere, der er kommet i klemme efter indførelsen af de lave ydelser. De skaber lokale småjobs og tænker i alternative muligheder...

Det er værre end Hartz-reformerne

Presseudklip - Artikel fra Arbejderen: Sammenligner med tyske reformer. Da de sociale sikringsordninger i Tyskland blev voldsomt beskåret i 90'erne, friholdt man i det mindste boligudgifterne for at folk ikke skulle sættes på gaden. Det gør man ikke herhjemme, siger...

Boligafdeling forsøger at hjælpe med småjobs

  Presseudklip - Artikel fra Arbejderen: Hver 10. familie rammes af kontantshjælpsregler. I Vejlby Vest har den lokale boligafdeling allerede sat gang i flere initiativer for at afhjælpe de voldsomme konsekvenser af regeringens nedskæringer på boligstøtte og...

Vejlby Vest på sociale medier

Mere info

Beboerrådgiver


Channie Klaris

86 21 17 20

Web
alboa.dk

Beboerrådgivning
Næringen 34
8240 Risskov

Share This