BoSocData er Aarhus Kommune og boligorganisationerne i BL’s 5. kreds’ fælles monitoreringssystem. Det er blevet videreudviklet og er nu i luften i en ny version. Det betyder, Det Boligsociale Fællessekretariat igen er leveringsdygtig i data på bl.a. demografi, indikatorer og arbejdsmarkedsdata for boligområderne i Aarhus.

Boligorganisationer kan få adgang til BoSocData ved enten at sende specifikke forespørgsler eller få direkte adgang til BoSocData for et årligt administrationsgebyr til Aarhus Kommune. Hvis I har specifikke forespørgsler eller vil vide mere om den direkte adgang, kan I kontakte analysekonsulent .

Hvis I som boligorganisation er nysgerrige på, hvad det nye system kan, vil vi opfordre jer til at deltage i et introduktionsmøde Sociale Forhold og Beskæftigelse afholder om BoSocData i efteråret. Datoen er endnu ikke fastlagt, men skriv til , hvis det har interesse, så bliver I inviteret, så snart tidspunktet er fastlagt.