Bydelsmoren Sengül Cayir får torsdag den 8. januar overrakt prisen som Årets Boligsociale ildsjæl i Det Boligsociale Fællessekretariat. Sengül Cayir har i løbet af 2014 gjort en ekstraordinær indsats i Langkærparken og i Tilst: Hun er blevet uddannet bydelsmor og hjælper gennem sit lokale engagement mange kvinder og familier i deres hverdag. Hun er gået foran i udviklingen af Kvindeklubben i Langkærparken, der arbejder for at skabe kulturel udveksling i et lokalt forankret fællesskab. Ikke nok med at hun har gjort lokalerne langt mere indbydende og hyggelige, hun har tilmed også lagt et stort arbejde i at få kvindeklubben udviklet til en folkeoplysende forening.

Demokratisering og folkeoplysning er kerneområder for Sengül Cayir. I september stillede hun op og blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen i Langkærparken, hvor hun er det første medlem af anden etnisk baggrund i afdelingsbestyrelsen. Hun synes, det er vigtigt, at alle beboere er repræsentereret i afdelingsbestyrelsen og kan få deres stemme hørt. Hun er desuden medlem af den frivillige gruppe, der arbejder med Langkærparkens nye beboerhus, der efter planen skal stå færdig til marts.

I 2014 blev Sengül Cayir uddannet som bydelsmor. Der er ingen tvivl om, at hun som bydelsmor er en stor styrke for lokalområdet. Hun har en personlighed, hvor hun tør henvende sig til folk, der har brug for hjælp. Hun er altid lyttende, spørgende og drager stor omsorg, så er hun godt rustet på til at hjælpe kvinder og familier godt på vej. Sengül Cayir har et stort hjerte og en stor medmenneskelig omsorg. Hun kærrer om de folk, der er omkring hende. Som eksempler herpå kan nævnes, hvordan hun inviterer en boligsocial medarbejder, der er sent på arbejde, op til aftensmad: ”Staklen skal jo have noget energi på sådan en lang dag”. Eller hvordan hun med stor åbenhed lukker nye kvinder ind i sit hjerte – bruger tid med dem, spørger ind til dem, lytter til dem og drager omsorg for dem. De lokale beboere kan altid gå til Sengül Cayir, hvis de har noget på hjertet

Det er Charlotte Guldberg Klokke, som er beboerrådgiver i Langkærparken i Tilst, der har indstillet Sengül Cayir til Årets Boligsociale Ildsjæl: ”Lige fra første gang jeg mødte Sengül, var hun fyldt med energi og helt fra starten klar til at stille op for den lokale afdelingsbestyrelse. Hun mener, der bør være én, der kan være talerør for alle med anden etnisk baggrund. Hun taler deres sag og er aldrig bange for at stå på mål for sine holdninger.” Charlotter Guldberg Klokke fremhæver også hendes gode humør, og at hun er en rollemodel for mange kvinder i Langkærparken og Tilst: ”Det er bare helt naturligt for hende at involvere sig og være en aktiv del af vores lokalområde.”

Prisen til Årets Boligsociale Ildsjæl blev overrakt af Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, ved Det Boligsociale Fællessekretariats nytårskur torsdag den 8. januar. Det er syvende gang, at Det Boligsociale Fællessekretariat uddeler prisen til Årets Boligsociale Ildsjæl. Prisen er på 3.000 kr., som er doneret af Arbejdernes Landsbank.

 

Læs artikel om Sengül Cayir i Jyllands-Posten.

Læs artikel om Sengül Cayir i Aarhus Stifttidende.