Video-jule­hil­sen fra alle os til alle jer

Video-jule­hil­sen fra alle os til alle jer

Vi vil ger­ne ønske glæ­de­lig jul og godt nytår. Især vil vi ger­ne sige tak for sam­ar­bej­det gen­nem 2016. Vi håber også at kun­ne sige godt nytår per­son­ligt, da alle er meget vel­kom­men til at del­ta­ge i vores nytårs­kur den 5. janu­ar. Før du går på...
Vel­kom­men til vores nye hjem­mesi­de

Vel­kom­men til vores nye hjem­mesi­de

Vi er stol­te og gla­de for at kun­ne præ­sen­te­re vores nye hjem­mesi­de. Vi har arbej­det på den læn­ge, og det er dej­ligt ende­lig at kun­ne slip den løs på inter­net­tet. Vi håber, den både vil give et ind­blik i Det Boligso­ci­a­le...