Jobop­slag: Soci­al vice­vært søges

Jobop­slag: Soci­al vice­vært søges

Genop­slag — Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn søger en boligso­ci­al med­ar­bej­der til soci­al vice­vært-funk­tion: Bræn­der du for menings­fyldt soci­alt arbej­de og har du kon­kret erfa­ring med opsø­gen­de arbej­de? Er du god til at navi­ge­re på tværs af...