Fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der

Fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der

Ons­dag den 7. novem­ber kl. 15.00 invi­te­rer VIADEM, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og VIA til fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der. Jens Mai­bom som er en del af fri­vil­li­g­rå­det og for­stan­der for Dia­kon­højsko­len...
Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller...
58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

Fri­vil­li­ge i VIADEM har net­op afholdt infor­ma­tions­mø­der i sam­ar­bej­de med under­vi­se­re fra VIA og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re. Målet var at rek­rut­te­re nye fri­vil­li­ge til VIADEM pro­jek­ter­ne i Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd. Det...
Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller...