Siden de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Aar­hus i 2007 gik sam­men om at etab­le­re Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har vi holdt til på Sara­lyst Allé 55 i Højb­jerg. Der­for er det også med lige dele vemod og spæn­ding, at vi ser frem at flyt­te i Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø, hvor vi fort­sat skal dele loka­ler med BL — Dan­marks Alme­ne Boli­ger og Boligso­ci­al­net.

Vi ser frem til at invi­te­rer jer inden­for i de nye faci­li­te­ter fra juni, hvor vi fore­ta­ger flyt­nin­gen.

Pak­hu­se­ne har delt en mun­ter video på Face­book om vores snar­li­ge ind­flyt­ning. Den kan I se her­un­der:

Tre nye leje­re i Pak­hu­se­ne

Nu kan vi igen løf­te slø­ret for nye leje­re, som flyt­ter ind i Pak­hu­se­ne i 2020. 🎉Og den­ne gang er det ikke bare én men hele tre virk­som­he­der – nem­lig Aka­de­mi­ker­nes A‑kasse, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og BL — Dan­marks Alme­ne Boli­ger. Vi glæ­der os til at byde alle tre vel­kom­ne i den næste tape af Pak­hu­se­ne. 👋Vil du høre mere om, hvor­dan din virk­som­hed kan bli­ve en del af Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø, så kon­takt Naja Kil­den på 22 62 34 25 eller

Slå­et op af Pak­hu­se­ne i Tirs­dag den 28. janu­ar 2020