Presseudklip – Artikel fra Arbejderen:

Det er værre end Hartz-reformerne

19. september, 2016 | Medieomtale, Vejlby Vest

Sammenligner med tyske reformer. Da de sociale sikringsordninger i Tyskland blev voldsomt beskåret i 90’erne, friholdt man i det mindste boligudgifterne for at folk ikke skulle sættes på gaden. Det gør man ikke herhjemme, siger boligsocial rådgiver.

Hensigten med den kontanthjælpsreform, der for alvor træder i kraft den 1. oktober, er at lægge yderligere pres på lønningerne, ligesom det var tilfældet med forringelserne af de sociale ydelser i Tyskland i 90’erne.

Det vurderer Solveig Munk, socialrådgiver i den almennyttige boligorganisation ALBOA’s Vejlby Vest-afdeling.

Hun sammenligner de nye regler, som med kontanthjælpsloft og 225-timers regel kommer til at betyde store nedskæringer i kontanthjælpen, med de nedskæringer på socialhjælpen, den tyske regering gennemførte i 90’erne. De blev gennemført for at sænke lønningerne i den tyske bilindustri, så den bedre kunne konkurrere med de asiatiske bilproducenter.

Af samme grund blev Volkswagen-fabrikkernes personaledirektør Peter Hartz sat i spidsen for den kommission, der udarbejdede reform-forslagene. De indebar blandt andet en halvering af dagpengeperioden og nedskæringer på det, der i Tyskland svarer til kontanthjælpen herhjemme.

– Ligesom i Tyskland tror jeg, at det overordnede formål er at få sænket lønningerne generelt. Det er i hvert fald det, der var formålet i Tyskland, hvor man har skabt en masse deltidsansatte “working poor”, lyder det fra beboerrådgivningens socialrådgiver.

De nye kontanthjælpsregler vil have samme konsekvens herhjemme. Men der er dog en væsentlig forskel i forhold til Tyskland, påpeger Solveig Munk.

– I Tyskland har man i år hævet boligstøtten med gennemsnitlig 40 procent – mest for enlige forsørgere – med den begrundelse, at folk på overførselsindkomster ikke skal havne på gaden. Den samme bekymring har Folketingsflertallet herhjemme åbenbart ikke, konstaterer Solveig Munk tørt.

Antallet af hjemløse er i øvrigt allerede relativt set højere i Danmark end i Tyskland. Den forskel vil vokse yderligere, når konsekvenserne af kontanthjælpsloftets beskæring af boligstøtten viser sig, forudser Solveig Munk.

Læs om tysk boligstøtte på blboligen.dk

 

Historien er lavet af Arbejderen og kan også læses på deres hjemmeside.