Analyse

Viden der omsættes til udviklingsorienteret handling

Analyseområdet i Det Boligsociale Fællessekretariat har til formål at udvikle og styrke det boligsociale arbejde. Det sker på to forskellige måder:

1. Det boligsociale arbejde styrkes fagligt

Det boligsociale arbejde styrkes fagligt gennem indsamling af viden om centrale boligsociale udfordringer på tværs af boligområderne i Aarhus, viden om de enkelte boligområders aktuelle situation og deres udvikling samt viden om de boligsociale indsatser, hvad der virker, hvordan og hvorfor.

Vidensproduktion i Det Boligsociale Fællessekretariat bidrager til at sikre, at de rette indsatser iværksættes de rette steder og i tide. Det er centralt, at Det Boligsociale Fællessekretariats analyser bliver anvendt og omsat til konkrete handlinger til gavn for boligområderne og beboerne. Derfor er ambitionen for analyseområdet også at den viden, der skabes, omsættes til udviklingsorienteret handling. Vidensproduktionen er ikke en proces, der alene går en vej, hvor Det Boligsociale Fællessekretariat bringer viden ud til vore interessenter, men også noget vi skaber sammen med vores interessenter. Det gør den praksisnær, anvendelig og en god samskabelsesproces er ofte første skridt i retning af god implementering.

2. Den boligsociale interessevaretagelse styrkes

Det boligsociale felt er karakteriseret ved at have mange interessenter og aktører og beskæftiger sig med udsatte boligområder, som er præget af komplekse problemstillinger. I det felt er målet med analyseindsatsen, at den skal styrke varetagelsen af de boligsociale og dermed beboernes interesser. Vidensproduktionen i Det Boligsociale Fællessekretariat understøtter interessevaretagelsen ved sparring og input på et fagligt højt niveau, så Det Boligsociale Fællessekretariat er godt klædt på til at tale beboernes sag.

BoSocData

Det boligsociale monitoreringssystem, BoSocData, er en særdeles vigtig forudsætning for Det Boligsocial Fællessekretariats arbejde. Derfor prioriteres videreudviklingen af BoSocData højt. Projektledelsen på udviklingen af BoSocData varetages af Aarhus Kommune, men Det Boligsociale Fællessekretariat understøtter projektledelsen med henblik at sikre den nødvendige fremdrift i projektet.

Nyheder om analyse

Årsskrift 2017

Til vores nytårskur offentliggjorde vi vores Årsskrift for 2017, hvor vi går i dybden med nogle af de resultater Det Boligsociale Fællessekretariat har været en del af gennem året. Årsskriftet kan læses som PDF eller...

Nyt inspirationshæfte: Mænds Mødesteder i boligområder

Det Boligsociale Fællessekretariat har netop udgivet inspirationshæftet: "Mænds Mødesteder i boligområder". Hæftet er inspiration til, hvordan man opstarter og driver Mænds Mødesteder. Det bygger på erfaringer fra fire boligområder i Aarhus: Trige, Herredsvang,...

Fleksibel udlejning skaber positive resultater

Mere balanceret beboersammensætning og mindre opdeling på boligmarkedet. Det er nogle af resultaterne af en større evaluering af udlejningsredskabet fleksibel udlejning. Evalueringen undersøger udviklingen i beboersammensætningen i de udsatte boligområder siden 2013,...

BoSocData er i luften igen

BoSocData er Aarhus Kommune og boligorganisationerne i BL’s 5. kreds' fælles monitoreringssystem. Det er blevet videreudviklet og er nu i luften i en ny version. Det betyder, Det Boligsociale Fællessekretariat igen er leveringsdygtig i data på bl.a. demografi,...

Edith Jakobsen Hansen

Edith Jakobsen Hansen

Analysekonsulent

31 34 45 41

Share This