Analyse

Viden der omsættes til udviklingsorienteret handling

Analyseområdet i Det Boligsociale Fællessekretariat har til formål at udvikle og styrke det boligsociale arbejde. Det sker på to forskellige måder:

1. Det boligsociale arbejde styrkes fagligt

Det boligsociale arbejde styrkes fagligt gennem indsamling af viden om centrale boligsociale udfordringer på tværs af boligområderne i Aarhus, viden om de enkelte boligområders aktuelle situation og deres udvikling samt viden om de boligsociale indsatser, hvad der virker, hvordan og hvorfor.

Vidensproduktion i Det Boligsociale Fællessekretariat bidrager til at sikre, at de rette indsatser iværksættes de rette steder og i tide. Det er centralt, at Det Boligsociale Fællessekretariats analyser bliver anvendt og omsat til konkrete handlinger til gavn for boligområderne og beboerne. Derfor er ambitionen for analyseområdet også at den viden, der skabes, omsættes til udviklingsorienteret handling. Vidensproduktionen er ikke en proces, der alene går en vej, hvor Det Boligsociale Fællessekretariat bringer viden ud til vore interessenter, men også noget vi skaber sammen med vores interessenter. Det gør den praksisnær, anvendelig og en god samskabelsesproces er ofte første skridt i retning af god implementering.

2. Den boligsociale interessevaretagelse styrkes

Det boligsociale felt er karakteriseret ved at have mange interessenter og aktører og beskæftiger sig med udsatte boligområder, som er præget af komplekse problemstillinger. I det felt er målet med analyseindsatsen, at den skal styrke varetagelsen af de boligsociale og dermed beboernes interesser. Vidensproduktionen i Det Boligsociale Fællessekretariat understøtter interessevaretagelsen ved sparring og input på et fagligt højt niveau, så Det Boligsociale Fællessekretariat er godt klædt på til at tale beboernes sag.

BoSocData

Det boligsociale monitoreringssystem, BoSocData, er en særdeles vigtig forudsætning for Det Boligsocial Fællessekretariats arbejde. Derfor prioriteres videreudviklingen af BoSocData højt. Projektledelsen på udviklingen af BoSocData varetages af Aarhus Kommune, men Det Boligsociale Fællessekretariat understøtter projektledelsen med henblik at sikre den nødvendige fremdrift i projektet.

Nyheder om analyse

Årsskrift 2016

Til vores nytårskur offentliggjorde vi vores Årsskrift for 2016, hvor vi både ser bagud men især fremad mod 2017. Årsskriftet kan læse her som PDF eller...

Ny rapport: Frivillighed i det boligsociale arbejde

I foråret 2015 indgik Det Boligsociale Fællessekretariat og Syddansk Universitet, en aftale om at undersøge ’forudsætningerne for frivillighed i udsatte boligområder i Aarhus’. Det blev besluttet, at undersøgelsen skulle fokusere på opfattelser og forståelser af...

Konference sætter frivillighed og medborgerskab til debat

I de senere år har frivillighed indtaget en vigtig plads på den politiske dagsorden, både blandt skiftende regeringer og i kommunerne. Et øget pres på den danske velfærdsmodel og et ønske om et aktivt civilsamfund har aktualiseret et behov for at inddrage...

Foredrag: Naboskab og hverdagsliv i multietniske boligområder

Den 9. juni inviterer Det Boligsociale Fællessekretariat til foredrag med Tina Gudrun Jensen. Hun har lige udgivet sin nye bog, der handler om naboskab og hverdagsliv i multietniske boligområder, hvilket også er overskriften for foredraget. Bekymring om mangel på...

Edith Jakobsen Hansen

Edith Jakobsen Hansen

Analysekonsulent

31 34 45 41

Share This