Evaluering

Evaluering med udviklingssigte

En af metoderne til at generere viden om det boligsociale felt er gennem evalueringer, derfor er det også en naturlig del af Det Boligsociale Fællessekretariat arbejde. Når vi indsamler viden og erfaring fra det boligsociale arbejde i Aarhus, er det altid med fokus på at sætte den viden i spil på både det praktiske og det strategiske niveau. Derfor er vores mål med de evalueringer, vi laver, at de skal bruges til at forandre og forbedre praksis og derfor deltager Det Boligsociale Fællessekretariat alene i evalueringer, der har et udviklingssigte.

 

Når vi evaluerer, arbejder vi ud fra en række principper

  • Evalueringsprocessen skal startes i så god tid, at der reelt er mulighed for at forandre praksis. Der skal desuden altid udarbejdes en plan for, hvordan der skal arbejdes videre med resultaterne, og hvem der har ansvaret for, at resultaterne bliver til forandringer.
  • Det Boligsociale Fællessekretariats er den kritiske ven. Fokus er på fremmende og hæmmende faktorer og på, hvordan udviklingspotentiale realiseres, så praksis forbedres.
  • Forandring fordrer ejerskab, som igen fordrer inddragelse og læring skabes bedst i fællesskab, derfor ønsker Det Boligsociale Fællessekretariat, at de primære parter selv er tæt på evalueringsprocessen hele vejen igennem. Af samme grund er det også naturligt, at relevante interessenter inddrages.
  • Det Boligsociale Fællessekretariat deltager i opsamlingsmøder efter evalueringen er færdig. Vidensdeling og kommunikation af evalueringens resultater ser vi som givet.

Nyheder om evaluering

Årsskrift 2017

Til vores nytårskur offentliggjorde vi vores Årsskrift for 2017, hvor vi går i dybden med nogle af de resultater Det Boligsociale Fællessekretariat har været en del af gennem året. Årsskriftet kan læses som PDF eller...

Ny evaluering af projekt Sundhedscafeerne

Projekt Sundhedscafeerne har været et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat, boligorganisationerne og Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sundhedsindsats har alle parter haft et fælles ønske om at udvikle metoder...

Fleksibel udlejning skaber positive resultater

Mere balanceret beboersammensætning og mindre opdeling på boligmarkedet. Det er nogle af resultaterne af en større evaluering af udlejningsredskabet fleksibel udlejning. Evalueringen undersøger udviklingen i beboersammensætningen i de udsatte boligområder siden 2013,...

Det Boligsociale Fællessekretariats arbejde evalueres

Aarhus Byråd besluttede sidste år, at der skal gennemføres en evaluering af Det Boligsociale Fællessekretariats arbejde. Evalueringen finder sted i efteråret 2017 og gennemføres af Integration og Bydelsudvikling i Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune. En række af...

Edith Jakobsen Hansen

Edith Jakobsen Hansen

Analysekonsulent

31 34 45 41

Share This