Interessevaretagelse

Beboernes vagthund

Det Boligsociale Fællessekretariat arbejder for, at de udsatte boligområder kommer højt op på den politiske dagsorden. Vi taler beboeres sag ind i kommunen og andre fora, hvor deres stemme skal høres.

Vi vil sætte politisk fokus på de udsatte boligområder. Arbejdet med anerkendelse af metoder og erfaringer ude i helhedsplanerne er meget vigtigt – det er det også politisk. Det er også en væsentlig opgave at holde kommune og stat fast på en kontinuerlig tilstedeværelse i de udsatte boligområder. Nogle boligområder har brug for et konstant beredskab; det vil vi sætte fokus på og udvikle sammen med relevante parter.

Det Boligsociale Fællessekretariat vil samarbejdet med alle, der spiller en væsentlig rolle inden for vores felt. Det være sig lokale parter men også landsdækkende parter. Vi samarbejder i dag med en lang række kommunale forvaltninger samt lokale og landsdækkende organisationer.

Der er to hjørnestene i vores samarbejdsrelationer. Den ene er boligorganisationerne i Aarhus. Den anden er Aarhus kommune. Begge parter kender Det Boligsociale Fællessekretariat som en seriøs og kompetent samarbejdsparter, der tager ansvar og deltager aktivt i de processer, vi har forpligtet os på. Men de kender os også som de udsatte boligområders vagthund, der stædigt holder fast i en dagsorden, der sikrer positiv udvikling for disse områder og deres beboere. Samarbejdet har for vores vedkommende altid det formål at gavne beboerne i de udsatte boligområder mest muligt.

Nyheder om interessevaretagelse

Årsskrift 2017

Til vores nytårskur offentliggjorde vi vores Årsskrift for 2017, hvor vi går i dybden med nogle af de resultater Det Boligsociale Fællessekretariat har været en del af gennem året. Årsskriftet kan læses som PDF eller...

Invitation til nytårskur

Kære samarbejdspartner Du inviteres hermed til nytårskur på Det Boligsociale Fællessekretariat torsdag den 4. januar kl. 15.00. Vi ser årsskiftet som en god anledning til at samle alle vores gode samarbejdspartnere. Vi vil servere lidt godt til ganen og et glas...

Årsskrift 2016

Til vores nytårskur offentliggjorde vi vores Årsskrift for 2016, hvor vi både ser bagud men især fremad mod 2017. Årsskriftet kan læse her som PDF eller...

Invitation til nytårskur

Invitation til nytårskur Kære samarbejdspartner Du inviteres hermed til nytårskur på Det Boligsociale Fællessekretariat torsdag den 5. januar kl. 15.00. Vi ser årsskiftet som en god anledning til at samle alle vores gode samarbejdspartnere. Vi vil servere lidt godt...

Share This