Netværksarbejde

Fagligt fællesskab på tværs af Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat samler de ansatte inden for det boligsociale område i Aarhus. Vi giver dem mulighed for at deltage i ERFA møder, hvor erfaringsudveksling og vidensdeling er omdrejningspunktet. På den måde skaber vi et fagligt møde med andre med lignende arbejdsopgaver og udfordringer fra andre boligområder i byen. Det skaber rum for sparing, udvikling af nye idéer og læring ud fra andres erfaringer.

Byens boligsociale ledere og koordinatorer inviterer vi også til møder, hvor politik og strategi inden for området diskuteres. Meningen med disse ERFA møder er naturligvis at stille et forum til rådighed for lederne, hvor de kan udveksle erfaringer men klart også et forum til politikskabelse og til at koordinere holdninger og indsatser.

Vi arrangerer også årligt større kursusdage og studieture for alle ansatte i Aarhus, som er i berøring med det boligsociale arbejde. Først og fremmest for at bringe alle disse sammen til spændende faglige input. Slutteligt arbejder vi også for at skabe socialt sammenhold på tværs af byen, så samarbejdet bliver endnu nemmere, og det er naturligt at støtte op omkring hinandens arbejde på tværs af byen.

Netværksarbejdet skal også føre til en anerkendelse af det boligsociale arbejde som disciplin og metode. Vi ser det som vores opgave at sætte fokus på, det vi kan og gør godt og samtidig lære af vores fejl. Vi vil gerne hæve de metoder og resultater, man opnår i det boligsociale arbejde op på et niveau, hvor det bidrager til den generelle boligsociale faglighed.

Nyheder om netværksarbejdet

Konference: Stærke fællesskaber i udsatte boligområder

At være en del af et fællesskab er et vigtigt menneskeligt behov. Fællesskaber værner mod ensomhed, skaber identitet og mening, fællesskaber kan være opbyggende både personligt og for lokalområdet. Stærke fællesskaber har mange fordele og kan have en stor betydning...

Årsskrift 2017

Til vores nytårskur offentliggjorde vi vores Årsskrift for 2017, hvor vi går i dybden med nogle af de resultater Det Boligsociale Fællessekretariat har været en del af gennem året. Årsskriftet kan læses som PDF eller...

Julefrokost for boligsociale medarbejdere i Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat inviterer til julefrokost Fredag den 15. december kl. 18.00 inviterer Det Boligsociale Fællessekretariat alle boligsociale medarbejdere i Aarhus til julefrokost. Aftenen byder på dejlig mad, spændende selskab og forhåbentlig også et...

53 boligsociale medarbejdere på studietur til Amsterdam

Det Boligsociale Fællessekretariat har lige arrangeret studietur til Amsterdam for boligsociale medarbejder og samarbejdspartnere i Aarhus. Formålet med turen var kompetenceudvikling, netværk og inspiration fra den eksperimenterende hollandske tilgang til det sociale...

Gorm Olesen

Gorm Olesen

Kommunikations- og netværkskonsulent

24 40 96 34

Share This