Netværksarbejde

Fagligt fællesskab på tværs af Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat samler de ansatte inden for det boligsociale område i Aarhus. Vi giver dem mulighed for at deltage i ERFA møder, hvor erfaringsudveksling og vidensdeling er omdrejningspunktet. På den måde skaber vi et fagligt møde med andre med lignende arbejdsopgaver og udfordringer fra andre boligområder i byen. Det skaber rum for sparing, udvikling af nye idéer og læring ud fra andres erfaringer.

Byens boligsociale ledere og koordinatorer inviterer vi også til møder, hvor politik og strategi inden for området diskuteres. Meningen med disse ERFA møder er naturligvis at stille et forum til rådighed for lederne, hvor de kan udveksle erfaringer men klart også et forum til politikskabelse og til at koordinere holdninger og indsatser.

Vi arrangerer også årligt større kursusdage og studieture for alle ansatte i Aarhus, som er i berøring med det boligsociale arbejde. Først og fremmest for at bringe alle disse sammen til spændende faglige input. Slutteligt arbejder vi også for at skabe socialt sammenhold på tværs af byen, så samarbejdet bliver endnu nemmere, og det er naturligt at støtte op omkring hinandens arbejde på tværs af byen.

Netværksarbejdet skal også føre til en anerkendelse af det boligsociale arbejde som disciplin og metode. Vi ser det som vores opgave at sætte fokus på, det vi kan og gør godt og samtidig lære af vores fejl. Vi vil gerne hæve de metoder og resultater, man opnår i det boligsociale arbejde op på et niveau, hvor det bidrager til den generelle boligsociale faglighed.

Nyheder om netværksarbejdet

Sommerfest for boligsociale medarbejdere i Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat inviterer til sommerfest og hygge for alle boligsociale medarbejdere i Aarhus fredag den 1. juni. Vi holder det i Møllevangen, hvor der er rig lejlighed for at starte aftenen ud med sommerspil og volleyball. Derefter hjælper vi...

Stærke fællesskaber trak fulde huse

180 medarbejdere, beboerdemokrater og frivillige mødtes til konferencen Stærke Fællesskaber i udsatte boligområder. Det var Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner, der består af repræsentanter fra Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds, der indbød til konferencen.  ...

Fyraftensmøde: Gode råd i mødet med beboere med demens

Ved demenssygdom kan almindelige hverdagsting blive svære Har du mødt en beboer, der pludselig ikke kan finde hjem, eller som er begyndt at opføre sig anderledes? Affaldssorteringen går galt, eller du må ikke komme ind i lejligheden i forbindelse med dit arbejde....

Konference: Stærke fællesskaber i udsatte boligområder

At være en del af et fællesskab er et vigtigt menneskeligt behov. Fællesskaber værner mod ensomhed, skaber identitet og mening, fællesskaber kan være opbyggende både personligt og for lokalområdet. Stærke fællesskaber har mange fordele og kan have en stor betydning...

Gorm Olesen

Gorm Olesen

Kommunikations- og netværkskonsulent

24 40 96 34

Share This