Netværksarbejde

Fagligt fællesskab på tværs af Aarhus

Det Boligsociale Fællessekretariat samler de ansatte inden for det boligsociale område i Aarhus. Vi giver dem mulighed for at deltage i ERFA møder, hvor erfaringsudveksling og vidensdeling er omdrejningspunktet. På den måde skaber vi et fagligt møde med andre med lignende arbejdsopgaver og udfordringer fra andre boligområder i byen. Det skaber rum for sparing, udvikling af nye idéer og læring ud fra andres erfaringer.

Byens boligsociale ledere og koordinatorer inviterer vi også til møder, hvor politik og strategi inden for området diskuteres. Meningen med disse ERFA møder er naturligvis at stille et forum til rådighed for lederne, hvor de kan udveksle erfaringer men klart også et forum til politikskabelse og til at koordinere holdninger og indsatser.

Vi arrangerer også årligt større kursusdage og studieture for alle ansatte i Aarhus, som er i berøring med det boligsociale arbejde. Først og fremmest for at bringe alle disse sammen til spændende faglige input. Slutteligt arbejder vi også for at skabe socialt sammenhold på tværs af byen, så samarbejdet bliver endnu nemmere, og det er naturligt at støtte op omkring hinandens arbejde på tværs af byen.

Netværksarbejdet skal også føre til en anerkendelse af det boligsociale arbejde som disciplin og metode. Vi ser det som vores opgave at sætte fokus på, det vi kan og gør godt og samtidig lære af vores fejl. Vi vil gerne hæve de metoder og resultater, man opnår i det boligsociale arbejde op på et niveau, hvor det bidrager til den generelle boligsociale faglighed.

Nyheder om netværksarbejdet

Samarbejdsmøde mellem borgerservice og boligsociale medarbejdere

Hvordan kan vi hjælpe hinanden og borgerne? Borgerservice vil gerne nå ud til så mange borgere som muligt i forhold til digitalisering og vil gerne samarbejde med boligsociale medarbejdere, om hvordan vi hjælper borgerne bedst muligt med at mestre egen sag. Derfor vil...

Julearrangement for boligsociale medarbejdere i Aarhus

Oplæg med Paul Natorp fra Sager der samler Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. De er en organisation med stærke rødder i civilsamfundet, og bakker op om mennesker, der tager sagen i egen hånd, når skoen trykker. Deres tanke er, at når man tager fat på...

Ungekonference MED de unge

Ungekonference den 8. november 2016 kl. 9.30-16.00 i Globus1 – Gellerup, Gudrunsvej 3, 8220 Brabrand Kommunale, frivillige, unge og boligsociale medarbejdere inviteres til en konference, hvor fokus er på, hvordan vi bedst støtter udsatte unge i alderen 15- 30 år i at...

Gorm Olesen

Gorm Olesen

Kommunikations- og netværkskonsulent

24 40 96 34

Share This