Projektstøtte

Sparring for forandring

For os dækker projektstøtte over, at vi assisterer og udvikler i samarbejde med de enkelte boligsociale helhedsplaner, når de står overfor større forandringer eller skal søge om fornyelse af deres helhedsplan. Det Boligsociale Fællessekretariat er repræsenteret i alle styregrupperne for de boligsociale helhedsplaner. På den måde skabes der et personligt kendskab mellem den enkelte medarbejder på Det Boligsociale Fællessekretariat og helhedsplanen, som gør det lettere at skabe en god sparring og kommunikation.

Hvordan projektstøtten kommer til udtryk er vidt forskelligt afhængigt af de udfordringer, den enkelte helhedsplan står over for. Derfor starter processen med en dialog om, hvordan vi kan assistere i det konkrete tilfælde. Den konkrete støtte varierer, det kan være lige fra, at vi i samarbejde med de boligsociale medarbejdere identificerer de aspekter i gennemførelsen af helhedsplanen som fungerer efter planen og de aspekter, hvor gennemførelsen halter. Det kunne også være et kig på den interne organisering eller hvordan man bedst muligt udnytter ressourcerne i den tilhørende boligsociale styregruppe. Uanset hvordan projektstøtten udformer sig, sker den altid i en tæt dialog med de boligsociale medarbejdere og sigter mod at skabe forankrede forandringer, der gør den boligsociale indsats endnu mere fokuseret.

Nyheder om projektstøtte

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Esben Hansen

Esben Hansen

Udviklingskonsulent

31 14 35 60

Share This