Projekt Sundhedscaféer er et åbent sundhedstilbud til beboerne i Trigeparken, Herredsvang, Gellerupparken/Tovehøj, Bispehaven og Viby Syd. Denne evaluering af Projekt Sundhedscaféer indeholder et borger- (individ) og et samarbejdsperspektiv (organisation). Inden for begge perspektiver svarer evalueringen grundlæggende på to spørgsmål:

1) Hvilken virkning har Projekt Sundhedscaféerne haft?

2) Hvad har betydning for at indsatsen har virket?

Evalueringen kan downloades som PDF eller læses herunder: