Mere balanceret beboersammensætning og mindre opdeling på boligmarkedet. Det er nogle af resultaterne af en større evaluering af udlejningsredskabet fleksibel udlejning.

Evalueringen undersøger udviklingen i beboersammensætningen i de udsatte boligområder siden 2013, hvor Aarhus Kommune og boligorganisationerne i 5. kreds indgik en aftale omkring brugen af udlejningsredskaber for at styrke byens udsatte boligområder.

Evalueringen er gennemført af Det Boligsociale Fællessekretariat i samarbejde med Teknik og Miljø, Aarhus Kommune og viser, at der i perioden fra 2013-2016 bor 3,05 procentpoint flere beskæftigede og studerende i de udsatte boligområder i forhold til sammenlignelige boligområder.

Samtidig er forskellen i beboersammensætningen mellem Aarhus Kommune og boligområder med fleksibel udlejning blevet mindsket med to procentpoint siden 2013. Modsat er forskellen mellem Aarhus Kommune og sammenlignelige boligområder uden fleksibel udlejning blevet fire procentpoint større siden 2013. Fleksibel udlejning arbejder ikke kun imod status quo, men også imod en fortløbende segregering af boligmarkedet. Selvom effekten er lille har den mere end formået at standse den negative tendens.

I Arbejdernes Andels Boligforening har man brugt fleksibel udlejning i otte udsatte afdelinger, og det har virket:
”Det er meget positivt, at vi nu ser en effekt af fleksibel udlejning. Det er et langsigtet værktøj, der først giver resultater efter en årrække, men det viser sig nu, at det er et rigtig godt udlejningsredskab til at løfte et boligområde, der har udfordringer. Vi glæder os til at fortsætte det tætte samarbejde mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune om fleksibel udlejning”, siger Anders Rønnebro, direktør i Arbejdernes Andels Boligforening.

I Aarhus Kommune er der aktuelt 42 afdelinger, som er omfattet af fleksibel udlejning. Det svarer til omtrent 12.500 lejemål ud af i alt 40.000 i Aarhus Kommune.

Næste skridt er en revidering af strategien for udlejningsredskaber, der tager udgangspunkt i evalueringens resultater og anbefalinger og sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds.

 

Se rapporten herunder eller download den som PDF.