Den 9. juni inviterer Det Boligsociale Fællessekretariat til foredrag med Tina Gudrun Jensen. Hun har lige udgivet sin nye bog, der handler om naboskab og hverdagsliv i multietniske boligområder, hvilket også er overskriften for foredraget.

Bekymring om mangel på social kapital og sammenhængskraft i multietniske sociale boligområder fører ofte til projekter, der har til formål at fremme social blanding og kontakt mellem beboere med forskellige etniske baggrunde. Samtidig er der knap viden om, hvordan det står til med de sociale relationer i disse boligområder. På baggrund af sit forskningsprojekt og nye bog om naboskabsrelationer i multietniske boligområder, fortæller antropologen Tina Gudrun Jensen om det hverdagsliv og naboskab, der kan være blandt beboere med forskellige etniske baggrunde. Bogen bidrager med ny empirisk og teoretisk viden om, hvad det vil sige at leve sammen i et multietnisk boligområde og har fokus på sammenhængen mellem sted, rum, hverdagsliv og socialitet. Med sin bog søger Tina Gudrun Jensen desuden at skabe en alternativ metodisk tilgang til naboskab, der gør op med de gængse kvantitative metoder, som ofte anvendes til at måle naboskab. Hun præsenterer en model til en naboskabsundersøgelse baseret på kvalitative metoder, der bl.a. viser naboskabets ofte ufortalte sider og kvaliteter, og som udgør en tilgang, der både er praktisk orienteret og anvendelig.

 

TinaJensen
Tina Gudrun Jensen er ansat ved Center for Migrationsstudier ved Københavns Universitet, og har i mange år forsket i migration og kulturel kompleksitet, integration og urbane rum. Hun har en ph.d. i antropologi, og har lavet feltarbejde i Danmark, Sverige og Brasilien. Hendes specialområder er inter-etniske relationer, sameksistens og inklusion- og eksklusionsprocesser.

Praktiske oplysninger

Tid: Torsdag den 9. juni kl. 15.30 – efterfølgende begynder sommerfesten for boligsociale medarbejdere i Aarhus kl. 17.30.
Sted: Det Boligsociale Fællessekretariat, Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg
SU: Tilmeldingen er lukket – kontakt , hvis du har ændringer til din tilmelding.