Den 20. og 21. maj afholdte Domea årskonference for knapt 400 hovedorganisationsmedlemmer og afdelingsbestyrelsesformænd. I den sammenhæng var Byg Op inviteret til at tale under overskriften ’Socialt ansvar ved renovering og nybyggeri’.

Udsagnet ’at sætte mennesker før mursten’ er ikke vores. Det er lånt med inspiration fra DOMEAs byggechef, Christian Kierkegaard, der var på scenen, lige inden vi trådte op. Christian Kierkegaard brugte udsagnet til at sætte fokus på, at DOMEA ønsker at tænke i helheder, så et byggeri ikke kun vurderes ud fra en række arkitektoniske kriterier, men også medtænker og inddrager det omkringliggende miljø og de mennesker, som skal bo i området.

Med det oplæg blev det Byg Ops tur til at indtage scenen. Som en tydelig markør på, hvad der er med til at gøre renoveringen af Rosenhøj unik, var det ikke bare Byg Ops medarbejdere: projektleder Anette Nitschke og projektkoordinator Maria Aagaard Jensen, der trådte på scenen. De havde allieret sig med tidligere afdelingsbestyrelsesformand for Rosenhøj, Gunni Petersen og Rosita Ahmadian, som er beboerkoordinator og kommunikationsmedarbejder hos Boligforeningen Århus Omegn, Wicotec Kirkebjerg og Enemærke & Petersen.

Gunni Petersen indledte og understregede ikke mindst, hvor vigtigt det er at så de rigtige frø fra start. Som daværende afdelingsbestyrelsesformand var han allerede i 2007 med til at plante tankegangen i Boligforeningen Aarhus Omegn om, at renoveringen af Rosenhøj skulle have en social profil som klar prioritet. Byg Op supplerede oplægget fra Gunni Petersen og fortalte, hvordan den sociale profil konkret er blevet omsat til reelle job og uddannelsesmuligheder i renoveringen. Og Rosita Ahmadian rundende af med at berette om, hvilke klare fordele det har for entrepreneurerne at have beboere ansat i byggeriet.

Alle fire var enige om, at det at bruge renoveringen som løftestang til at skabe lokale job og uddannelsesåbninger giver rigtig god mening. Viby Syd tjener i høj grad som foregangseksempel og som inspiration til, hvordan byggesager i den almene boligsektor generelt kan være en åbning til at skabe øgede beskæftigelsesmuligheder i boligområder. Og at dømme på spørgelysten fra salen er der rigtige gode odds for, at mange flere boligforeninger fremover vil følge i Viby Syds fodspor og indskrive sociale partnerskabsaftaler, når de udbyder nye byggesager.

 

Fakta om Byg Op i Rosenhøj

  • I alt har 42 beboere været i beskæftigelses- eller uddannelsesforløb under renoveringen af Rosenhøj.
  • I dag er 9 af beboeren fortsat ansat på ordinære vilkår, 4 beboere har fået en lærepladsaftale og yderligere 3 beboere er i forskellige former for afklaringsforløb.
  • Tallene tæller også beboere, som er kommet via Virksomhedscenteret i Boligforeningen Århus Omegn.

 

Læs mere om Byg Op