Fremskudte job- og uddannelsesvejledere til Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og boligforeningerne Boligkontoret Århus og AAB

 

Om jobbet

Uddannelsesvejledning i Aarhus og boligforeningerne Boligkontoret Århus og AAB søger 2 medarbejdere til fremskudt job- og uddannelsesvejledning i Frydenlund, Vandtårnsområdet og Herredsvang.

Der er tale om en femårig projektansættelse for perioden 2018-2022. Tiltrædelse 1. januar 2018. Stillingerne er på gennemsnitlig 37 timer/uge.

Er du tillidsvækkende, struktureret og god til at skabe kontakt? Har du erfaring med job- og uddannelsesvejledning? Så kan det være, at du er vores nye job- og uddannelsesvejleder.

 

Baggrund

Frydenlund-Vandtårnsområdet og Herredsvang igangsætter pr. 1. januar 2018 nye ambitiøse boligsociale helhedsplaner. Målet med planerne er at fremtidssikre en bæredygtig social- og beskæftigelsesmæssig udvikling i de to boligområder.

Derfor søger Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og de almene boligorganisationer i Frydenlund-Vandtårnsområdet og Herredsvang to medarbejdere med erfaring i job- og uddannelsesvejledning og arbejdsgange i jobcenteret. Medarbejderne skal i tæt koordinering med det øvrige boligsociale arbejde, UU og Jobcenteret varetage opgaver med job- og uddannelsesvejledning af unge mellem 15-30 år med base i Frydenlund, Vandtårnsområdet og Herredsvang.

 

Job- og uddannelsesvejlederne får til opgave

 • At vejlede unge mellem 15 og 30 år om uddannelse og erhverv i et understøttende samarbejde med UU vejledere, aktører i Jobcenteret, boligforeningerne og andre relevante samarbejdspartnere.
 • At tilrettelægge skræddersyede afklarings- og opkvalificeringsforløb, der kan føre til uddannelse eller beskæftigelse
 • At koordinere og understøtte indsatser med henblik på afklaring og håndtering af barrierer udover ledighed
 • At samarbejde med helhedsplanernes øvrige ansatte om understøttelse af de unges afklarings- og opkvalificeringsforløb

 

Din profil

 • Socialfaglig eller vejledningsfaglig baggrund
 • Kendskab til kommunale arbejdsgange og indsatser
 • Kendskab og viden om ungdomsuddannelser og tilbud til unge
 • Erfaring med at arbejde med unge i udsatte boligområder
 • Det forventes, at du er fleksibel, engageret, initiativrig, robust og imødekommende.

 

Derfor skal du vælge os
Vi kan tilbyde

 • En aktiv arbejdsplads med engagerede kolleger
 • Et job med daglige udfordringer, højt arbejdstempo og uforudsigelighed
 • Kollegial sparring i et fagligt stærkt og engageret arbejdsmiljø
 • Fokus på god service og lydhørhed
 • Selvstændig tilrettelæggelse af arbejdstid

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Job- og uddannelsesvejlederne ansættes i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus, Aarhus Kommune, med fast base i boligområderne. Personaleadministration, administration af løn, ferie og pension varetages af Jobcenter Aarhus. Den daglige arbejdstilrettelæggelse i lokalområdet varetages af den boligsociale ledelse.

Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest. Ansættelse er under forbehold for, at lederen vurderer, at attesterne er tilfredsstillende.

 

Hvis du vil vide mere

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus, hos afdelingsleder Marie Thodberg .

Har du spørgsmål til at arbejde i Frydenlund-Vandtårnsområdet, i en boligsocial helhedsplan, er du velkommen til at kontakte Udviklingschef i Boligkontoret Århus, Alex Vejby Nielsen, på telefon 4119 1977.

Har du spørgsmål til at arbejde i den boligsociale helhedsplan i Herredsvang, er du velkommen til at kontakte boligsocial leder Susanne Bøgelund på telefon 4044 1252.

 

Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” på hjemmesiden jobnet.dk for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Hvis du ikke har modtaget en kvittering indenfor ca. 1 time, bedes du sende en mail til med oplysning om dit navn og titlen på den stilling, du har søgt.

Ansøgningsfrist 25. september 2017 via jobnet.dk

Samtaler forventes afholdt fredag den 29. september 2017

 

Om os

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.

Kørekort: B(Almindelig bil),


Læs mere om Frydenlund, Vandtårnsområdet eller Herredsvang.

Se jobopslaget på jobnet.

Det Boligsociale Fællessekretariat videreformidler blot jobopslag, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til opslagene, skal du kontakte kontaktpersonen i jobopslaget direkte.