I Danmark har vi en stærk tradition for frivilligt arbejde. Traditionelt set har frivilligt arbejde været knyttet til foreningsarbejde. I de senere år har frivilligheden indtaget en vigtig plads på den politiske dagsorden, både blandt skiftende regeringer og i kommunerne. Et øget pres på den danske velfærdsmodel og et ønske om et aktivt civilsamfund har aktualiseret et behov for at inddrage civilsamfundet i velfærdsopgaver. Men hvad betyder den nye politiske dagsorden for frivilligheden – både i forhold til det frivillige sociale arbejde i udsatte boligområder, men også i forhold til frivillighedens rolle i nye samarbejdsrelationer med det offentlige?

I over et år har Det Boligsociale Fællessekretariat i et unikt samarbejde med Syddansk Universitet undersøgt vilkårene for frivilligt arbejde i udsatte boligområder. Ligeledes har vi kigget på, om det nye ord medborgerskab får nogen betydning for det gamle ord frivillighed. Det er der kommet en spændende rapport med udfordrende konklusioner ud af. Begge dele vil vi gerne præsentere for jer og lægge op til debat, om hvordan vi tackler den udfordring.

Vi har masser af frivillige i de udsatte boligområder, masser af foreninger og masser af aktiviteter. Men ofte hører vi, at der er udfordringer forbundet med at lave frivilligt arbejde i udsatte boligområder. Men kan vi forlange den samme involvering af de frivillige hér som i andre boligområder, når det ofte er folk, som har andre udfordringer i deres dagligdag? Og hvordan sikrer vi at de frivillige kræfter i boligområderne trives i samspillet med det offentlige?

Det er spørgsmål som disse, vi vil sætte til debat på konferencen.

Program

16. august i Aarhus

08.45   Drop in og kaffe

09.00   Velkomst ved Det Boligsociale Fællessekretariat og præsentation af ordstyrer, Anders Glahn.

09.10   Fremlæggelse af ny frivillighedsanalyse om Vilkårene for frivilligt arbejde i udsatte boligområder ved Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen

10.30   Pause

10.50   Oplæg og debat om frivillighed ved tre rådmænd i Aarhus Kommune: Rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek; rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom og rådmand Sundhed og Omsorg, Jette Skive.

12.00   Frokostpause

13.00   Paneldebat i løbende inddragende dialog med salen med formand for styrelsen af Århus Ungdommens Fællesråd Cecilie Hansen, formand for Viby Syd Idrætsforening Rosita Ahmadian og byrådsmedlemmer i Aarhus Kommune Ango Winther og Hans Skou

14.45  Opsamling

15.00   Tak for i dag.

Praktisk

Dato og tid
16. august kl. 9.00

Sted
Store Auditorium – Lokale 11.05 AUD
VIA University College
Hedager 2
8200 Aarhus N

Parkering
Parkering er gratis, så længe man holder i båsene.

Pris
Deltagelse er gratis og inkluderer forplejning på seminardagen.

Tilmelding
Tilmeldingen er lukket.