ALBOA søger beboerrådgiver til Vejlby Vest.

Vil du være med til at skabe et godt bomiljø i et spændende og aktivitetsrigt boligområde med stolte traditioner for beboerdrevne aktiviteter, så kan ALBOA lige nu tilbyde en spændende stilling!

Vores dygtige beboerrådgiver gennem 26 år har valgt at gå på pension. Derfor søger vi nu en ny beboerrådgiver til boligområdet Vejlby Vest (Nyringen og Næringen). Vejlby vest er et boligområde på knap 600 lejemål og 1200 beboere, og er bl.a. kendetegnet ved at være et boligområde rigt på beboerdrevne aktiviteter.

Stillingen vil i det daglige være tilknyttet Beboerrådgivningen, der er etableret under afdelingsbestyrelsen, og som arbejder for et godt bomiljø, og som vedrører alt det, der ikke direkte er knyttet til de fysiske forhold i boligen – dvs. socialt fællesskab, kontakt og relationer mellem mennesker, nabo- bekendtog venskaber, rummelighed og tolerance i forhold til, at mange forskellige mennesker bor sammen.

 

Som beboerrådgiver vil dine primære opgaver omfatte
 • Udvikle og understøtte beboeraktiviteter i meget bred forstand i boligafdelingen ved at:
  • Yde bistand til aktive beboere og støtte beboere i at komme i gang med beboeraktiviteter i bred forstand, og her med særlig fokus på de beboere, som af mange forskellige grunde kan have svært ved at deltage i eller igangsætte beboeraktiviteter.
  • Formidle kontakt og erfaringer mellem beboere, se helheder.
  • Etablere aktiviteter i Beboerrådgivningens regi, hvor der er særlige omstændigheder, der taler herfor.
  • Få ideer, igangsætte og udvikle!
 • Yde individuel rådgivning til beboere i forhold til personlige, sociale og økonomiske problemstillinger (den individuelle rådgivning fylder ca. 1/3 af tiden).
 • Medvirke til koordinering af aktiviteter og understøtte dannelsen af en helhedstænkning i alle beboeraktiviteter, således at de supplerer hinanden.

Den person vi leder efter skal kunne lide at arbejde selvstændigt, og have erfaring med ovenstående opgaver. Du hviler i dig selv fagligt og personligt, og er stærk i at etablere relationer til mange forskellige mennesker. Du skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx socialrådgiver, pædagog eller lign. Meget gerne suppleret med erfaring med foreningsaktiviteter og samarbejde med brugere/ beboere.

Vi tilbyder en spændende stilling i et boligområde kendetegnet ved mangeårigt beboerengagement og et rigt aktivitetsliv. Du vil få en alsidig hverdag med mange samarbejdsflader og muligheder for at medvirke til udviklingen af det gode boligliv.

Der er til Beboerrådgivningen knyttet en engageret baggrunds- /styregruppe med udpegede beboere. Den løbende indsats i Vejlby Vest tilrettelægges i samarbejde mellem Baggrundsgruppen og den ansatte beboerrådgiver.

Du vil organisatorisk referere til ALBOAs boligsociale koordinator og indgå i ALBOAs boligsociale medarbejdergruppe. Du kan læse mere om det boligsociale arbejde i ALBOA og principperne for det boligsociale arbejde på ALBOAs hjemmeside: alboa.dk/Fællesskab_s140.html. Her kan du også finde de beskrevne rammer for Beboerrådgivningen i Vejlby Vest.

Ansættelse pr. 1 januar 2018

Stillingen er fast og på 32-37 timer pr. uge efter nærmere aftale. Aftenarbejde må påregnes, og weekendarbejde kan forekomme. Gode muligheder for supervision og efteruddannelse. Løn og ansættelse i øvrigt i henhold til gældende overenskomst.

For mere information om stillingen kontakt boligsocial koordinator Anne-Lene Wähling, tlf. 2761 6655 eller afdelingsformand Troels Munthe 2759 5962 eller Helle Storgaard fra Baggrundsgruppen, tlf. 6170 5415.

 

Ansøgning

Din ansøgning skal være os i hænde senest 2. november 2017 kl. 12.00 Send din ansøgning her: https://app.jobmatchprofile.com/cxhfsr

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 16. november kl. 17-21.

 

Med vores 7.100 boliglejemål, 25 institutioner og 41 erhvervslejemål er ALBOA den næststørste boligorganisation i Aarhus. Vore boliger er fordelt i Viby, Højbjerg, Aarhus C, N og V, Risskov, Kolt, Tranbjerg, Solbjerg, Beder og Galten. Vi er ca. 156 medarbejdere fordelt med 43 i administrationen og 113 i ”marken” dvs. ejendomsfunktionærer og elever, boligsociale medarbejdere og rengøring.

 


Læs mere om Vejlby Vest.

Se jobopslaget som PDF.

Det Boligsociale Fællessekretariat videreformidler blot jobopslag, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til opslagene, skal du kontakte kontaktpersonen i jobopslaget direkte.