Det Boligsociale Fællessekretariat står overfor at lancerer projektet ”Mænds mødesteder for samvær og trivsel”. I partnerskab med Forum for Mænds Sundhed og de boligsociale indsatser i Herredsvang, Frydenlund, Trige og Vandtårnsområdet i Aarhus skal der etableres mødesteder, hvor voksne mænd med forskellig social og kulturel baggrund kan samles og arbejde med meningsfulde projekter i eget tempo, i et åbent og inkluderende fællesskab. I projektperioden skal der udvikles metoder til sundhedsfremme og forebyggelse, der er tilpasset mændene på mødestederne, med udgangspunkt i, at mænd helst ikke taler om egne trivsels- og sundhedsudfordringer ”ansigt-til-ansigt” men hellere ”skulder-ved-skulder”.

Mænd sundhed er i fokus for tiden, blandt andet har DR sat det på dagsordnen med deres programmer “Rigtige Mænd“. På DRs hjemmeside kan du også lige nu læse en interessant artikel om projektet “Mænd mødesteder”, der fortæller om baggrunden for projektet, som vi er en del af.