Projekt Sundhedscafeerne har været et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat, boligorganisationerne og Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sundhedsindsats har alle parter haft et fælles ønske om at udvikle metoder til at øge lighed i sundhed mellem socialt udsatte boligområder og det øvrige Aarhus. En ny evaluering viser nu hvilken merværdi projekt Sundhedscafeer har skabt.

Det Boligsociale Fællessekretariat har ultimo 2017 udarbejdet en evaluering, der har undersøgt hvilken merværdi Sundhedscafeerne skaber ved at være tættere på udsatte målgrupper, som det ordinære sundhedsvæsen har svært ved at nå, og ved at brobygge disse til relevante sundhedstilbud.

Evalueringen viser, at:

  • De besøgende i Sundhedscafeerne overordnet falder i to grupper. Den ene ”har overskud til at tage vare på egen sundhed. […] Den anden er mere belastede, både fysisk og ofte psykisk. Det er beboere, der er plaget af livstilssygdomme, PTSD, stresssymptomer m.v.”.
  • En væsentlig del af Sundhedscafeens besøgende er sammenfaldende med den gruppe, forskningen peger på som værende ramt af ulighed i sundhed.
  • Hovedparten af de besøgende (63%) er blevet opmærksomme på Sundhedscafeerne gennem den boligsociale indsats i området.
  • Besøg i Sundhedscafeen har fået 28% af respondenterne til at opsøge andre tilbud i nærområdet […] 19% har opsøgt tilbud hos Folkesundhed Aarhus og 12% har opsøgt egen læge.

 

Læs hele evaluering herunder eller se den som PDF.