Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udgivet rapporten Byg Dem Op, som udover det nærtbeslægtede navn også deler mange af de samme erfaringer, som gør sig gældende i det daglige arbejde i Byg Op.

Med rapporten ønsker ministeriet at inspirere aktører på tværs af sektorer …til at bruge byfornyelse- og renoveringsprocesser i udsatte boligområder til at skabe reelle sociale løft, og rapporten samler erfaringer fra både danske og internationale projekter.
Rapportens fokus begrundes med, at hver gang en borger fra et udsat boligområde bevæger sig fra kanten af samfundet til beskæftigelse, sparer samfundet 15 millioner kroner, byggebranchen får kvalificeret arbejdskraft, og områderne bliver tryggere og bedre bo i for alle.
Rapporten er ikke mindst inspirerende i sin præsentation af syv forskellige projekter, der på hver deres måde sætter to streger under, hvorfor det giver mening at sammentænke byggeprojekter med en social (beskæftigelses-)indsats.

Læs rapporten her.