Soci­a­le medi­er

Følg os på de soci­a­le medi­er, hvor vi løben­de laver opda­te­rin­ger om det boligso­ci­a­le områ­de.


Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at på soci­a­le medi­er