Jobop­slag fra Al2bolig: Kan du ska­be fæl­les­ska­ber? Så er du måske lige den, vi har brug for. Vi søger en udad­vendt kol­le­ga, der evner at ska­be kon­takt og gode rela­tio­ner til både voks­ne, unge og børn i vores boligaf­de­lin­ger. Du har en grund­læg­gen­de for­stå­el­se og…