Har du lyst til at stå i spid­sen for arbej­det med ledel­sen og udvik­lin­gen af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Lang­kær­par­ken? Vil du tage sty­rin­gen på ind­dra­gel­ses­pro­ces­sen og udar­bej­del­sen af den næste hel­heds­plan? Så har vi et spæn­den­de job til dig som leder af…