Medarbejdere

Thomas Højmark Fegar

Thomas Højmark Fegar

Sekretariatsleder

22 28 19 22   

Ansvarsområder
Ledelse og interessevaretagelse.

Styregruppemedlem i de boligsociale helhedsplaner for Gellerup-Toveshøj og Bispehaven.

Edith Jakobsen Hansen

Edith Jakobsen Hansen

Analysekonsulent

31 34 45 41   

Ansvarsområder
Analyse og evaluering.

Styregruppemedlem i de boligsociale helhedsplaner for Frydenlund, Vandtårnsområdet og Herredsvang.

Esben Hansen

Esben Hansen

Udviklingskonsulent

31 14 35 60   

Ansvarsområder

Fundraising og projektstøtte.

Styregruppemedlem i de boligsociale helhedsplaner for Langkærparken, Trigeparken og Viby Syd.

Gorm Olesen

Gorm Olesen

Kommunikations- og netværkskonsulent

24 40 96 34  

Ansvarsområder
Kommunikation, pressekontakt og netværksarbejde.

Kontaktperson for boligsociale indsatser uden helhedsplan.

Anette Nitschke

Anette Nitschke

Projektleder for Byg Op

26 24 03 63   

Ansvarsområde
Byg Op.

Maria Aagaard Bromer Jensen

Maria Aagaard Bromer Jensen

Projektkoordinator for Byg Op

31 35 36 39   

Ansvarsområde
Byg Op.

Mathilde Langgaard

Mathilde Langgaard

Studentermedhjælper

87 34 00 02   

Kontakt

Det Boligsociale Fællessekretariat
Saralyst Allé 55
8270 Højbjerg

87 34 00 02

Share This