Presse

Journalister og medier er meget velkomne til at kontakte Det Boligsociale Fællessekretariat for oplysninger om sekretariatet, vores udviklingsprojekter, boligsociale indsatser i Aarhus og vores holdning til boligsocialt arbejde og udsatte boligområder i Aarhus. Vi tilstræber åbenhed, men vægter også etikken højt i forhold til trykt eller elektronisk omtale af beboerne i udsatte boligområder.

Vi udsender pressemeddelelser til relevante medier, hvis I i fremtiden ønsker at modtage vores pressemeddelelser, kan I kontakte kommunikationskonsulenten.

Herunder ses tidligere pressemeddelelser.

Pressemeddelelser

Ny rapport: Frivillighed i det boligsociale arbejde

I foråret 2015 indgik Det Boligsociale Fællessekretariat og Syddansk Universitet, en aftale om at undersøge ’forudsætningerne for frivillighed i udsatte boligområder i Aarhus’. Det blev besluttet, at undersøgelsen skulle fokusere på opfattelser og forståelser af...

Konference sætter frivillighed og medborgerskab til debat

I de senere år har frivillighed indtaget en vigtig plads på den politiske dagsorden, både blandt skiftende regeringer og i kommunerne. Et øget pres på den danske velfærdsmodel og et ønske om et aktivt civilsamfund har aktualiseret et behov for at inddrage...

Orientering fra styregruppen

Orientering fra Det Boligsociale Fællessekretariats styregruppe: Efter to års arbejde med at omstille Det Boligsociale Fællessekretariat til de mange nye opgaver, stopper Jens Winther som sekretariatsleder pr. 1. juli 2016. Dette sker efter gensidig overenskomst. Jens...

Fakta om Det Boligsociale Fællessekretariat

Det Boligsociale Fællessekretariat arbejder for at koordinere og styrke den boligsociale indsats i udsatte boligområder.
De er specialiseret i vidensopsamling, analysearbejde, projektstøtte, evaluering og udvikling og afprøvning af projekter i udsatte boligområder i Aarhus.
Det Boligsociale Fællessekretariat blev stiftet i 2007, hvor de almene boligforeninger i Aarhus gik sammen om at etablere sekretariatet.

 

Kontakt

Spørgsmål til pressemeddelelser eller brug for kontaktoplysninger til boligsociale indsatser i Aarhus:

Gorm Olesen

Gorm Olesen

Kommunikations- og netværkskonsulent

24 40 96 34

Billeder og logo

Det Boligsociale Fællessekretariats logo:
PNG
EPS

Share This