Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Aar­hus har ned­sat sty­re­grup­pen, der er ansvar­lig for ledel­sen af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at.

Sty­re­grup­pen består af:

Anders Rønnebro

Anders Røn­ne­bro

For­mand for sty­re­grup­pen

Direk­tør i AAB og kreds­for­mand i 5. Kreds, Aar­hus.

Allan Søstrøm

Allan Søstrøm

Direk­tør i Østjysk Bolig.

Henrik Autzen

Hen­rik Autzen

Næst­for­mand i Bolig­kon­to­ret Aar­hus.

Jens Møller

Jens Møl­ler

Leder af BL’s kreds­af­de­lingBoligso­ci­al­net samt BL´s Aar­hus kon­tor. Der­u­d­over kreds­kon­su­lent for 5. kreds.

Keld Laursen

Keld Laur­sen

Direk­tør i Bra­brand Bolig­for­e­ning.

Leif Jensen

Leif Jen­sen

Direk­tør i Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn.