Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl støt­ter loka­le unge

Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl støt­ter loka­le unge

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le er vin­de­ren af pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Han bli­ver hædret for sit sto­re loka­le enga­ge­ment i Fry­den­lund. Iid­le vin­der pri­sen for sit ini­ti­a­tiv og dri­ve i for­e­nin­gen Leg og Lær, hvor han er tov­hol­der for...
Bydels­mor fra Tilst bli­ver Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl

Bydels­mor fra Tilst bli­ver Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl

Bydels­moren Sengül Cayir får tors­dag den 8. janu­ar over­rakt pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le ildsjæl i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Sengül Cayir har i løbet af 2014 gjort en ekstra­or­di­nær ind­sats i Lang­kær­par­ken og i Tilst: Hun er ble­vet...