Hvordan kan vi hjælpe hinanden og borgerne?

Borgerservice vil gerne nå ud til så mange borgere som muligt i forhold til digitalisering og vil gerne samarbejde med boligsociale medarbejdere, om hvordan vi hjælper borgerne bedst muligt med at mestre egen sag. Derfor vil Det Boligsociale Fællessekretariat og Borgerservice gerne invitere til et samarbejdsmøde.

På mødet vil der blive drøftet:

  • Information om NemID – hvem kan få NemID, og hvad er der brug for til udstedelse
  • Information om forskellen på fritagelser og undtagelser, og hvordan de laves
  • Dialog om fremtidige samarbejde – hvordan når vi borgerne bedst?

Mødet vil være relevant for alle boligsociale medarbejdere, der nogle gange optræder i en rådgivningsfunktion eller lignende. Der er lagt op til et fremtidigt samarbejde, så kom gerne med dine gode ideer.

Tirsdag den 31. januar kl. 9 – 12 i Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 Aarhus V.

Arrangementet er for boligsociale medarbejdere og medarbejderne i boligorganisationerne i Aarhus, det er ikke nødvendigt med tilmelding.